Religion

Russiske Jehovas vitner har fått asyl i Norge

Flere russiske statsborgere har søkt asyl i Norge for religiøs forfølgelse siden de er Jehovas vitner. Menneskerettighetsorganisasjoner er bekymret for situasjonen i landet.

Norske myndigheter bekrefter at de har mottatt og innvilget asylsøknader fra russiske Jehovas vitner (JV).

– Ja, det har kommet asylsøknader i 2019 fra russiske statsborgere som søker beskyttelse av frykt for forfølgelse på grunn av sin religion, hovedsakelig Jehovas vitner. Det har vært en liten økning av søkere som oppgir å være Jehovas vitner fra Russland i 2018 og 2019, sier kommunikasjonsrådgiver Oda Gilleberg i UDI til Vårt Land.

Ni russere fikk asyl

I fjor fikk ni russere beskyttelse etter asylloverket. Noen av disse var Jehovas vitner, bekrefter UDI. Også UNE bekrefter å ha mottatt og innvilget asylsøknader fra denne gruppa. Jehovas vitner selv sier at de etter beste evne inkluderer de som kommer.

«Vi vil gjøre det vi kan for å vise dem kjærlighet og omsorg i en vanskelig situasjon. Siden de har forlatt alt i sitt hjemland, vil de naturligvis ha behov for følelsesmessig og åndelig trøst og oppmuntring, og praktisk hjelp eller annet som den enkelte har behov for», skriver Dag-Erik Kristoffersen i en e-post til Vårt Land. Han er talsperson for Jehovas vitner.

Stemplet som ekstremistorganisasjon

I Russland ble organisasjonen forbudt gjennom en høyesterettskjennelse i 2017, som stemplet den som en ekstremistorganisasjon. Vitnenes oversettelse av Bibelen, Ny verden, er betraktes som ekstrem litteratur og er dermed forbudt.

«Avgjørelsen har i praksis gjort det forbudt for 175 000 av våre trosfeller å tro på det de vil, å eie en bibel, og å gi uttrykk for sin tro selv privat. Russiske myndigheter har truet med å ta barn fra deres foreldre og re-utdanne dem i egne institusjoner. Alt dette er selvsagt i strid med grunnleggende internasjonale menneskerettigheter», skriver Kristoffersen.

Assisterende generalsekretær Gunnar Ekeløve-Slydal i Helsingforskomiteen omtaler det som en regelrett forfølgelse.

– Folk fengsles bare fordi de er Jehovas vitner, og det er restriksjoner på at de kan eie eiendom. De er rett og slett offer for forfølgelse på religiøst grunnlag.

· LES OGSÅ: Russland fengsler medlem av Jehovas vitner i seks år

Fengsel og tortur

Ekeløve-Slydal mener forfølgelsen de utsettes for er i tråd med forståelsen av religiøs forfølgelse i norsk lovverk, slik det også praktiseres i asylkriteriene. Om russiske JV-medlemmer søker asyl i Norge burde asylmyndighetene ta det på alvor, mener han.

Man risikerer i Russland lang fengselsstraff, og tortur, kun for å tilhøre denne gruppa. Så må det selvsagt gjøres individuelle vurderinger, det er ikke sikkert hver enkelt er utsatt for like stor risiko, men siden Jehovas Vitner generelt forfølges kan det kan ikke være tvil om at det må tas alvorlig.

I fjor ble 18 Jehovas vitner dømt i landet for deltagelse i en ekstremistorganisasjon.

 

Eskalering i fjor

Ekeløve-Slydal i Helsingforskomiteen mener situasjonen eskalerte i fjor. Han viser blant annet til to av dommene – en av dem mot en danske, Dennis Christensen, som tilhører Jehovas vitner. Både han og en JV-russer dømt i desember fikk seks års fengsel for ekstremisme.

En av de arresterte vitnene er Eugene Viktorovich Yakku. Hans kone, Irina, sendte i desember et brev til Erna Solberg der hun ber norske myndigheter reagere overfor russiske myndigheter på situasjonen for Jehovas vitner i landet. Hun beskriver i brevet hvordan bevæpnede menn tok seg inn i familiens hus 18. februar i fjor.

Eugene Viktorovich Yakku er Jehovas vitne i Russland. Han risikerer nå dom for deltakelse i en ekstremistorganisasjon.
Eugene Viktorovich Yakku er Jehovas vitne i Russland. Han risikerer nå dom for deltakelse i en ekstremistorganisasjon.

Forfølgelse på Sovjet-nivå

Ransakingsordenen som ble lest opp slo fast at Yakku var mistenkt for ekstremisme, ifølge konas brev. Ektemannen risikerer nå opp mot ti år i fengsel, hevder hun. I brevet beskriver hun også hvordan deres biler, datamaskin, nettbrett og telefoner er konfiskert, og mannens bankkonto fryst.

Forum18 skriver også om Yakkus tilfelle. Han er sluppet ut av varetekt men kan ifølge nyhetssiden «ikke gå ut om natten, holde møter og samlinger hjemme, bruke telefon, post eller internett, eller kommunisere med noen andre involvert i saken».

Irena Yakku skriver i sitt brev til Solberg at forfølgelsen av religiøse grupper i landet «er på et nivå vi ikke har sett siden Sovjet-tida».

LES OGSÅ:

Arbeiderpartiet: Beklagelig at Jehovas vitner ikke fratas statsstøtten

Jurist: Ta statsstøtten fra alle trossamfunn

Jehovas vitner i Sverige får rett til statsstøtte

---

Jehovas vitner i Russland

  • Det er ca. 175.000 personer i Russland som tilhører Jehovas vitner.
  • Organisasjonen ble i 2017 forbudt av russisk høyesterett ved å bli kategorisert som en ekstremistorganisasjon. Den ble i rettsavgjørelsen «oppløst» og dommen fastslo at organisasjonens eiendeler skulle inndras.
  • Rettsavgjørelsen åpner også for at Jehovas Vitner kan fratas barna sine og at disse kan plasseres i «antiradikaliseringsprogrammer» eller «avprogrammering».

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion