Religion

– Det vil komme flere asylsøknader. Folk risikerer tortur og fengsel for sin tro

I fjor ble 18 Jehovas vitner dømt til i Russland for deltagelse i en ekstremistorganisasjon. Hittil i år er seks personer dømt.

Nettsiden Forum18, som kartlegger trusler mot religiøs frihet i hele verden, beskriver hvordan over 300 personer nå er tiltalt kun for å være med i Jehovas vitner. Tallene fortsetter å øke. Norske myndigheter har denne siden som en del av beslutningsgrunnlaget når de skal vurdere beskyttelsesbehov i asylsaker.

Medlemmer av organisasjonen behandles som terrorister, ifølge nettsiden.

– Vi har sett tungt bevæpnede politifolk med skuddsikker vest storme boliger, mens alle vet at Jehovas vitner er pasifister, de utøver ikke vold, sier redaktør Felix Corley i Forum18.

Flere titalls personer kan arresteres samtidig i slike raids, og de som siktes kan holdes i månedsvis i varetekt. Noen blir utsatt for tortur under avhør. De som er dømt, har fått lange straffer – det er gitt fengselsstraffer på seks år, kun for deltagelse i organisasjonen.

Asylsøknader i flere land

Corley kjenner til at russiske Jehovas vitner har flyktet fra forfølgelse og søkt asyl i andre land.

– Det skjer i alle land de kan komme seg til. Det har vært mange tilfeller i Ukraina, en del i Finland, og også i andre land. Nå er det sannsynligvis snakk om ganske mange asylsøknader totalt. Jeg tror også antallet vil øke, sier han.

Corley sier at det også er én annen minoritetsgruppe som utsettes for det samme. Det er muslimer som følger sunniteologien Said Nursi. I likhet med Jehovas vitner har de blitt erklært ekstremister og blir forfulgt i landet.

Autoritært

Corley tror det hele handler om at Russland ønsker å kontrollere alle segmenter av det offentlige liv – og en mistillit til det religiøse som henger igjen fra Sovjet-tida.

– Jehovas vitner er nøytrale – de deltar ikke i militæret, eller det politiske liv. De er et selvstendig og uavhengig samfunn utenfor statens kontroll sier han.

Jehovas vitner har ikke alltid vært like populære i Russland. Nå forsøker myndighetene å framstille dem som noe anti-russisk, som representanter for fremmede makter. Han tror myndighetene er tatt delvis på senga over at dette ikke har fungert etter planen.

– Heller enn at folk er fornøyde med forfølgelsen uttrykkes det bekymring for maktmisbruket. Myndighetene forventet nok ikke at vitnene skulle få støtte fra menneskerettighetsorganisasjoner, ateister, opposisjonspolitikere. De ser at dersom de ikke reagerer på dette blir det lettere for myndighetene å utøve maktmisbruk også overfor andre grupper.

Danske dømt

Russland har heller ingen problemer med å rettsforfølge andre lands borgere for å være Jehovas vitner. I fjor ble en dansk mann, Dennis Christensen, dømt til seks års fengsel.

– Det er ikke tilfeldig at han fikk en lang dom. De vil vise folk at Jehovas vitner er fremmede, utlendinger. Han har bodd i Russland i mange år og er gift med en russisk statsborger, men de ønsker å framstille ham og andre vitner som agenter for fremmede makter, sier Felix Corley.

Norske myndigheter er svært bekymret, skriver Utenriksdepartementet (UD) i en e-post til Vårt Land.

– UD har over tid hatt nær kontakt med Jehovas vitner om situasjonen for deres trosfeller i Russland. Vi er derfor godt kjent med situasjon og er bekymret over hvordan denne gruppen blir behandlet, skriver stassekretær Marianne Hagen.

Hun skriver Norge og «nærstående land» flere ganger har tatt opp situasjonen for gruppa i internasjonale fora.

LES OGSÅ:

Arbeiderpartiet: Beklagelig at Jehovas vitner ikke fratas statsstøtten

Jurist: Ta statsstøtten fra alle trossamfunn

Jehovas vitner i Sverige får rett til statsstøtte

---

Fakta:

---

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion