Religion

Har fått godkjent folkehøgskole for 16-åringer

– En merkedag, sier medieleder Petter Olsen i Indremisjonsforbundet (ImF).

Denne uken ble det kjent at Kunnskapsdepartementet godkjenner Sjøholt folkehøgskole i Ålesund kommune på Sunnmøre, som er eid av Imf. Skolen retter seg mot ungdom i alderen 16 til 18 år, og er godkjent for inntil 100 elever fra høsten 2020.

– I dag er det en del ungdom som dropper ut av videregående skole. Indremisjonsforbundet har derfor tenkt at det kan være en del av vårt diakonale oppdrag å bidra til at ungdommer blir motivert for videre utdanning gjennom en folkehøgskole, sier medieleder Petter Olsen i ImF.

Fikk avslag seks ganger

I ImF har de tenkt at det kan være en del av deres diakonale oppdrag å motivere ungdom for utdanning, ifølge Petter Olsen i ImF.

– En merkedag, kaller Olsen godkjenningen av Sjøholt folkehøgskole, som ble omtalt i Sambåndet på onsdag. Skolen har nemlig vært gjennom en trang fødsel etter at ideen kom på bordet i 2010.

Seks ganger har ImF fått avslag fra Utdanningsdirektoratet om midler, før de i 2018 – på overtid i budsjettforhandlingene – fikk innvilget 750.000 kroner til planlagging av oppstart høsten 2020. Det var på hengende håret.

– ImF-styret hadde egentlig sagt at dette var siste gang at denne søknaden ble fornyet, så dersom vi hadde fått et endelig nei i 2019, ville prosjektet blitt skrinlagt, sier Olsen.

I oktober i fjor ble det kjent at Sjøholt folkehøgskole får 4,2 millioner i statsbudsjettet. Pengene kom etter budsjettforhandlinger med blant andre KrF.

Kristne verdier

Skolen har nå lyst ut tolv stillinger, blant annet til de fem linjene «Multisport», «Jakt, fiske og friluftsliv», «Livsstil og helse», «Arbeidslivsfag» og «Musikk. De tar i første omgang sikte på å samle 50 elever til skolestart høsten 2020.

Skolen er for alle, men «vil bygge på kristne verdier som menneskeverd, rettferdighet, solidaritet, nåde og håp om en framtid», heter det i søknaden fra 2018. Lars Johan Klokk er prosjektleder og rektor.

ImF bekjenner seg til den evangelisk lutherske lære, og driver indremisjonsarbeid i omlag 450 bedehus. De er i dag eier eller deleier av seks folkehøgskole, fire videregående skoler og åtte grunnskoler.

LES MER:

Lutheranere, baptister og pinsevenner samarbeider om teologiutdannelse

Håper at ingen får starte religiøse skoler i Sverige fra 2023

Får endeleg undervisa i «Bare Bibel»

---

Indremisjonsforbundet

  • • Stiftet av en rekke utsendinger fra ulike steder på Vestlandet den 19. oktober 1898 i Bergen.
  • • Bekjenner seg til den evangelisk lutherske lære, og driver indremisjonsarbeid i om lag 450 bedehus på Sørlandet, Vestlandet og i Finnmark.
  • • Driver et variert misjons- og diakonalt arbeid gjennom for eksempel leirer, bokhandler, rusbehandling og aldershjem.
  • • Består av til sammen ni kretser med om lag 850 underliggende forsamlinger, foreninger og lag.
  • • Ledes av Forbundsstyret som velges av generalforsamlingen hvert tredje år.
  • Kilde: ImF

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion