Religion

Boikotter håndballfinaler fordi arenaen er tilknyttet Brunstad Christian Church

– De har et syn på seksualitet og homofili som ikke er forenlig med idrettens verdier, sier lederen for Larvik Turn Håndball. Han oppfordrer også andre til å boikotte idrettsarrangement som legges til Brunstad.

Larvik Turn Håndball har valgt å trekke fire av sine lag fra finalerundene i Region Sør Cup, som arrangeres i midten av februar. Årsaken er at kampene er lagt til Oslofjord Arena, som har koblinger til Brunstad Christian Church (BCC), også kjent som Smiths venner.

– De har et syn på seksualitet og homofili som ikke er forenlig med idrettens verdier, og som vi som klubb ikke kan stille oss bak. Vi har derfor valgt å trekke våre lag fra finalerundene, sier Anders Berge Røsjordet, leder i Larvik Turn Håndball.

Beslutningen ble tatt av styret like før helgen, etter reaksjoner fra spillere og trenere på det ene laget. Lagene som står over finalerundene består av barn og ungdom i alderen 12 til 15 år.

– BCC har et syn på seksualitet og homofili som ikke er forenlig med idrettens verdier, sier Anders Berge Røsjordet, leder i Larvik Turn Håndball.

– BCC har et syn på seksualitet og homofili som ikke er forenlig med idrettens verdier, sier Anders Berge Røsjordet, leder i Larvik Turn Håndball. Foto: Privat

Ikke forenlig med idrettens verdier

Oslofjord Arena er et anlegg som ligger på Brunstad i Stokke i Vestfold. Det er en del av Oslofjord Convention Center (OCC) som eies av Brunstadstiftelsen, og som er knyttet til BCC.

På fredag orienterte Røsjordet Norges Håndballforbund region sør om vedtaket. I en e-post viser han til en artikkel på en nettside tilknyttet BCC, der trossamfunnet redegjør for sitt homofilisyn. I artikkelen heter det at seksualdriften ikke er en synd. «Men seksuelt begjær utenfor ekteskapet mellom en mann og en kvinne er det Bibelen kaller «lyster», og å gi etter for dem er synd. Dette inkluderer sex før ekteskapet, utenomekteskapelig sex, å leve ut urene seksuelle tanker, pornografi – og å praktisere homofili.»

Røsjordet viser deretter til Håndballforbundets nettside, der det står at trenere skal «skape en trygg arena for utøvere som ønsker å være åpen om sin seksuelle legning».

– Vi som klubb kan derfor ikke se at dette er forenlig med våre og idrettens verdier, konkluderer han.

Skal tas opp på styremøte

Klubblederen skriver at han vil kontakte de andre klubbene som er representert i finalerunden og orientere dem om vedtaket. Til Østlands-Posten, som først omtalte saken, uttaler Røsjordet at han håper flere følger deres eksempel og boikotter finalerundene dersom de går som planlagt i Oslofjord Arena.

– Er dere like nøye på å sjekke eiernes verdisyn ved kamper på andre arenaer?

– I 97 prosent av tilfellene er det idrettslag og kommune som eier hallene, sier Røsjordet.

Også Åssiden Idrettsforening i Drammen trekker sine lag fra finalerundene i idrettshallen. Det ble besluttet på et ekstra møte i håndballstyret på mandag, ifølge styreleder Pål Landt Ourdahl.

Avviser diskriminering

Like før jul kom det reaksjoner også fra andre håndballtrenere, da det ble kjent at Håndballforbundet leier Oslofjord Arena i april til fellesrunden i Lerøy-serien, en landsserie for 18 og 19-åringer.

Gunnar Fosseng, som er salgssjef ved Oslofjord Convention Center, avviser diskriminerende holdninger på Oslofjord Arena.

– På Oslofjord tolererer vi ikke diskriminering knyttet til rase, tro, legning, kjønn eller andre personlige forhold. Det gjelder både for ansatte og for gjester. Jeg ville aldri jobbet her hvis forholdene var slik denne saken gir inntrykk av, sier han, og sier han synes det er «beklagelig at det eksisterer slike misforståelser som kommer til uttrykk her».

– Vi er Norges største og mest moderne convention-senter, og vi er åpne for alle. Vi har tidligere fått spørsmål fra media, og bekreftet, at vi også ville vært vertskap for et Pride-arrangement om noen skulle ønske å arrangere det her på Oslofjord, sier han.

Skal ta stilling til boikott

Generalsekretær Erik Langerud i Norges Håndballforbund sier til Vårt Land at sakene skal diskuteres på forbundets styremøte 11. januar.

– Vi ser at sakene har skapt store reaksjoner, og det skal vi ta på alvor. Samtidig er vi opptatt av å få et godt innblikk i de faktiske forhold slik at vi tar en beslutning på godt grunnlag, sier han.

I mai valgte Norges Fotballforbund (NFF) sentralt å sette ned foten for søknaden om å arrangere Landsturneringen i fotball og håndball på OCC, skrev Tønsbergs Blad i mai.

– Eiernes syn på blant annet homofili, er ikke forenlig med våre verdier, uttalte Henrik Lunde NFF, seksjonsleder for klubb og aktivitet i NFF, til avisen.

Han understreket samtidig at uttalelsen ikke betyr at fotballforbundet, deres lag og medlemmer boikotter OCC.

– Klubbene våre er selvstendige juridiske enheter og tar sine valg basert på egne vurderinger.

Etter at denne saken ble publisert har flere lag trukket seg fra turneringen, melder NRK.

LES MER:

Gro Hammerseng skeptisk til at håndballkamper spilles på BCC-senter

Berit Hustad i BCC er kritisk til dokumentar om «lukkede» menigheter

Den nye sannheten om Smiths venner

---

Brunstad Christian Church

  • Brunstad Christian Church er et verdensomspennende kristent trossamfunn som oppsto i årene etter Johan Oscar Smiths omvendelse i mai 1898.
  • I Norge består BCC av 19 lokalmenigheter som også er organisert som selvstendige foreninger med egen økonomi og ledelse.
  • BCC hadde i 2018 et driftsresultat på 143,3 millioner kroner, der hoveddelen av inntektene kom i form av gaver og kollekter fra medlemmer, andre givere og lokalmenigheter.
  • I 2018 mottok BCC tilskudd fra stat og kommuner for 8.235 norske medlemmer. Samlet stats- og kommunetilskudd for 2018 utgjorde 9,5 millioner kroner.
  • Brunstadstiftelsen ble opprettet av BCC i 2002. Noe av hovedhensikten med at menigheten etablerte Brunstadstiftelsen var å ha et skille mellom menigheten som trossamfunn på den ene siden, og næringsdrift og eiendomsforvaltning på den andre siden.
  • Kilde: BCC

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion