Religion

Til Helhet-leder får fortsette som fengselsprest – forbundsleder for kriminalomsorg reagerer

Fengselsansatte ønsket ikke å ha Til Helhet-leder som fengselsprest i Indre Østfold Fengsel. Nå får Jens Fredrik Brenne (67) likevel fortsette.

– Vi har hatt samtaler med fengselsledelsen, og Brenne fortsetter i den samme tjenesten i fengselet. Vi har tillit til Brenne i den tjenesten han gjør, og vi har ingen informasjon som tyder på at anklagene som har kommet fram medfører riktighet, sier prost Kåre Rune Hauge i Østre Borgesyssel prosti, som formelt er Brennes arbeidsgiver.

I tillegg vil de stille med økt prestetjeneste til rådighet framover for å sikre alle prestetjeneste i fengselet.

Forrige uke ble det kjent at fagforeningen for fengselsansatte krever at han fjernes fra stillingen og erstattes med en annen prest.

Opptredenen til Jens Fredrik Brenne i debatten om homoterapi har ført til reaksjoner fra ansatte og splittelse blant innsatte i fengselet, fortalte VG forrige uke.

– Jeg mener at hans holdninger, uttalt så tydelig i offentligheten, gjør at han ikke bør jobbe innenfor murene, sa forbundsleder Tor Erik Larsen i Kriminalomsorgens Yrkesforbund, til VG.

– Gud liker det ikke

Brenne er styreleder for nettverket Til Helhet, som på sine nettsider skriver at «Vi tror og mener at seksuell legning ikke er noe medfødt». Brenne ble intervjuet av Morten Hegseth i hans serie «̣Homoterapi» på VGTV. I den påfølgende debatten på NRK ble Brenne spurt om hvordan hva som skulle være problemet med homofilt samliv.

– Gud liker det ikke, for å si det sånn, svarte Brenne.

Fengselsleder Helge Valseth uttalte forrige til VG at Brennes fremtid i fengselet er uavklart. Siden da har Brenne vært i møte med den lokale prosten og fengselsledelsen.

Viktige avklaringer

Valseth kan bekrefte opplysningene fra prost Kåre Rune Hauge.

– Brenne har selv meldt at han ønsker avløsning i vervet som leder av Til Helhet. Organisasjonen jobber nå med å få plass en ny leder, sier Valseth i en skriftlig uttalelse til Vårt Land.

– Dette har vært viktige avklaringer for Indre Østfold Fengsel.

Ifølge Hauge meldte Brenne ønske om avløsning fra vervet som styreleder i Til Helhet allerede i mars i fjor.

Det har ikke lyktes Vårt Land å få tak i Jens Fredrik Brenne.

Reagerer på avgjørelsen

Forbundsleder Tor Erik Larsen er opprørt over at Brenne får fortsette som fengselsprest.

– Det er en tragedie og viser at verken fengselsleder, regionsdirektør eller direktør i kriminalomsorgsdirektoratet kan være herrer i eget hus. Det Brenne står for strider sterkt mot kriminalomsorgens verdigrunnlag, sier han.

Han påpeker at det er uttalelsene i Debatten på NRK som har ført til at de ansatte krever at Brenne må miste jobben, men han påstår også at ansatte har reagert på Brennes atferd som fengselsprest.

– At han skal fortsette å forfekte et slikt syn på homofile påvirker folks vilje til å gå på jobb, og det er ikke greit.

Larsen ønsker nå en debatt i Kriminalomsorgen om hvilke krav som bør stilles til eksterne aktører som skal jobbe i fengselet.

Brenne viser til biskop Atle Sommerfeldt i svaret til Larsen:

– Atle Sommerfeldt understreker at det ikke har vært grunnlag for avskjed. Anklagene er grunnløse. Jeg viser videre til mine overordnede, skriver Brenne til Vårt Land.

MER OM TIL HELHET:

Fengselsansatte ønsker ikke å ha Til Helhet-leder som fengselsprest

• Borg-biskop forsvarer Til Helhet-leder: – Brenne har vært ryddig og lojal

Frikirken har meldt seg ut av omdiskutert nettverk. Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag vurderer det samme

• Etter Til Helhet-møte på NLA: – Vil unngå lignenede arrangement i framtida

---

Fakta:

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion