Religion

Svensk frelsesarme-leder: – Frelsesarmeens syn på likekjønnede forhold har ikke forandret seg

Det er feil at det er opp til lokalt skjønn å bestemme om folk som lever i likekjønnede ekteskap kan bli soldat i Frelsesarmeen, mener Clive Adams. – Alle må forholde seg til samme regler, sier den svenske Frelsesarmeen-lederen.

Frelsesarmeen har kun ett offisielt syn på hva som er en akseptabel ramme for seksuelt samliv, og det er ekteskapet mellom mann og kvinne. I november fortalte Vårt Land at en person som lever i likekjønnet ekteskap, har fått bli soldat i Frelsesarmeen i Norge.

Likevel avviser den norske ledelsen at retningslinjene har endret seg.

– Innenfor rammene av det internasjonale regelverket, har det alltid vært opp til lokalt skjønn hos korpsleder og pastoralråd hvem som kan bli soldat, sier Bente S. Gundersen, nestleder i Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene.

– Kan ikke tolkes på lokalt plan

Nå sier Clive Adams, som er leder for Frelsesarmeen i Sverige og Latvia, at denne uttalelsen i Vårt Land ikke er korrekt.

– Frelsesarmeens syn på likekjønnede forhold og hvem som kan bli soldat, har ikke forandret seg, og det kan ikke tolkes på lokalt plan slik det står i den norske avisa, sier Adams i et intervju med den svenske avisa Dagen.

– Jeg har vært i kontakt med internasjonale ledere i Frelsesarmeen og fått bekreftet at det jeg sier er Frelsesarmeens standpunkt: Alle må forholde seg til samme regler.

Han sier samtidig at Frelsesarmeen diskuterer synet på homofile forhold på ulike nivåer i organisasjonen, også internasjonalt. Det beskriver han som vanskelige samtaler, men at Frelsesarmeen er langt unna å begynne å snakke om å forandre standpunkt.

– Jeg tror vi må snakke om hvordan vi forholder oss til mennesker som er dypt såret over hva kirken står for, samtidig som vi har et standpunkt på bakgrunn av hva Bibelen sier. Vi vil være et inkluderende samfunn, samtidig som vi står for våre grunnverdier. Det er en utfordring.

Kan være medlem uten å være soldat

Clive Adams sier at han tror det finnes mennesker som ikke er frelsesarmesoldater fordi de er homofile, men understreker samtidig at det er mye annet du også må avstå fra dersom du vil være soldat, for eksempel å drikke alkohol eller leve i heteroseksuelle samboerskap.

– Jeg tror også at det finnes mennesker som er homofile, men som har valgt å akseptere Frelsesarmeens regler og som derfor er soldater, sier Adams.

Han sier også at det er mulig å være medlem i Frelsesarmeen uten å være soldat.

Geir Smith-Solevåg, kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen i Norge, sier Frelsesarmeen ikke har noen kommentarer ut over det de sa til Vårt Land i forrige runde.

MER OM FRELSESARMEEN:

En person som lever i likekjønnet ekteskap har fått bli soldat i Frelsesarmeen i Norge. Det har etter alt å dømme aldri skjedd før.

Sier nei til å stå grytevakt for Frelsesarmeen på grunn av organisasjonens syn på homofili

---

Frelsesarmeen

  • Frelsesarmeen, internasjonal kristen organisasjon og trossamfunn, utviklet fra Øst-Londons kristne misjon, stiftet av William og Catherine Booth i 1865.
  • I 1878 organiserte de sine medarbeidere etter militære forbilder med militære titler og streng disiplin, og organisasjonen fikk navnet The Salvation Army.
  • Offiserer får en praktisk og pastoral utdannelse ved egne offisersskoler, ofrer hele sin tid i organisasjonens tjeneste og får sitt økonomiske underhold av den. Soldatene beholder sitt «sivile» yrke og gir organisasjonen sin fritid.
  • I Norge ble Frelsesarmeen grunnlagt i 1888. Frelsesarmeen i Norge ledes av en territorialleder og en sjefsekretær. Fra hovedkvarteret i Oslo leder de også Frelsesarmeen på Island og Færøyene.
  • Kilde: Store norske leksikon og Frelsesarmeen

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion