Religion

Ropstad: Kristent menneskesyn «er under angrep» – slik går KrF-sjefen til motoffensiv

KrF-lederen mener kristent menneskesyn «er under angrep». Varsler tøff motkamp, også mot MDG.

I en tale til KrFs landsstyre lanserte Kjell Ingolf Ropstad fire felt der partiet nå skal skape nytt rom for egen, tydelig verdikamp. Avsparket var kraftig:

– Det kristne menneskesynet, som har preget kulturen og arven vår, er under angrep, fastslo Ropstad i talen.

Slik skal Ropstad spisse KrFs kamp om kristenverdier

På fire felt skal KrF nå være en motstemme i å forsvare kristne verdier. Partiet skal stå opp mot:

• En høyreekstremisme på fremmarsj.

• Presset for å gjemme bort tro og religion i det offentlige rom.

• Tankesettet om at familien bare er «et konstruert» begrep.

• Krefter i miljøbevegelsen som mener «mennesket bare er et intelligent dyr».

Refser grønn bevegelse for «farlig tankegods» MDG også

For KrF-lederen innebærer den siste trusselen også å åpne en ny, politisk front mot Miljøpartiet De Grønne (MDG).

– Deler av den grønne bevegelsen i Europa kommer med farlig tankegods: En total avvisning av tanken om menneskets egenverdi. I debatten om bioteknologi og aktiv dødshjelp er det helt avgjørende hva slags menneskesyn som legges til grunn, sa Ropstad.

Etter talen utdypet han overfor Vårt Land:

– Bevegelsen skal ha honnør for innsatsen i klimakampen. Men de tar en annen politikk med på kjøpet. Jeg ser at talsperson Une Aina Bastholm i MDG har støttet aktiv dødshjelp. Jeg er bekymret for tankegangen i MDG her hjemme også.

Rister i SVs familiesyn de er KrFs motsats

I fjor vedtok KrFs landsstyre det som fikk merkelappet nytt politisk prosjekt. Ropstad lanserte nå tanker om hvordan han vil fylle det med innhold:

• I kampen mot høyreekstremisme skal KrF kjempe for tiltak, som senest vist i handlingsplanene mot antisemittisme og muslimhat.

• Han fremhevet SV som motstander om familiesyn: SV stemplet budsjettseieren om samlivskurs som et moralistisk inngrep.

– Dette er altså noe staten ikke skal mene noe om. Dette er ikke bare en rar kritikk, men også en fundamentalt annen måte å se familien på, sa Ropstad i talen.

Skal kristenfanen løftes høyere mot nøytraliteten?

Ropstad er regjeringens livssynsminister. Før sommeren la han frem ny tros- og livssynspolitikk. Han mener den inneholder KrFs gjennomslag.

– Men kristenfanen skal altså løftes tydelig i aktiv kamp mot nøytraliteten?

– Jeg er jo ofte i dialog med muslimer. De er jo ikke opptatt av nøytralitet. De vil uttrykke sin tro. Det mener jeg skal være en selvfølge her i landet. Det er fra helt andre kanter vi møter kravet om nøytralitet, som jo er en utopi.

«Også min stemme kan være viktig» mot høyreekstremistene

– Dette er altså punkter som skal plassere KrF tydelig som et annerledes parti?

– Ja, det er politikk som plasserer oss et annet sted.

– Alle stortingspartier kjemper mot høyreekstremisme – hvordan skal KrF oppleves annerledes?

– Jeg tror jo at også min stemme kan være viktig. Noen høyreekstremister begrunner jo handlingene ut fra forsvar for de kristne verdiene. Det tar jeg avstand fra. Det er det motsatte de gjør.

«Under angrep» – sterke ord?

– Hvordan vil du rydde i utkanter av Kristen-Norge der det finnes enkelte med høyreradikale holdninger?

– Slikt bekjempes med holdninger og kunnskap. Det å være tydelig om at vi har en egenverdi og at det ikke bygges opp rundt etnisitet eller hudfarge er viktig.

– Du sier det kristne menneskesynet er «under angrep». Det er sterke ord?

– Det er sterke ord. Høyreekstremisme er ett eksempel, men jeg viser også til andre syn som nå får fotfeste.

LES OGSÅ:

• Ropstad: Ikke aktuelt med muslimske barnevernsinstitusjoner

• Hareide går ut av politikken - ferdig med Stortinget og avlyser omkamp

• Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad kjenner seg ikke igjen i Erstad-boken

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion