Religion

Mener vår norske kultur er overlegen

Seks av ti nordmenn mener vår norske kultur er overlegen andre kulturer. Ikke i noen andre vesteuropeiske land er den nasjonale tilfredsheten like høy.

– Det er typisk norsk å være god, skrøt daværende statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap) i nyttårstalen i 1992, og trakk fram både idrettsbragder, kulturaktører og næringsliv.

Et kvart århundre senere deler nordmenn flest oppfatningen om at vi har mye å være stolte av, bekrefter en stor undersøkelse fra amerikanske Pew Research Center.

15 land i undersøkelsen

Pew har intervjuet 24.000 innbyggere i 15 vesteuropeiske land i rapporten Being Christian in Western Europe. Blant dem er 1.500 tilfeldig valgte nordmenn over 18 år.

Et påfallende funn er at 58 prosent av norske kvinner og menn sier seg helt eller hovedsakelig enig i utsagnet «Folket vårt er ikke perfekt, men vi har en kultur som er bedre enn andre».

Dermed er Norge det eneste av de 15 vesteuropeiske landene der mer enn halve befolkningen mener deres egen kultur er overlegen. I motsatt ende av skalaen befinner Spania seg, der bare to av ti mener landets kultur er bedre enn andre kulturer.

Kontrasten til vårt nærmeste naboland er påfallende: Bare en av fire svensker mener svensk kultur er best. Sveits følger nærmest Norge – de to eneste landene i undersøkelsen som ikke er EU-medlemmer.

LES OGSÅ: Kristne i Europa mindre tolerante

Sosialantropolog: Norsk selvgodhet

– Tallene reflekterer en utbredt norsk selvgodhet, som har styrket seg etter at Norge er blitt et absurd rikt land. Det er en tendens til å mene at vi får til alt: Mens vi klarer oss også gjennom økonomiske kriser, kan andre gjerne steke i sitt eget fett, sier professor Thomas Hylland Eriksen ved Universitetet i Oslo.

Han påpeker at Norge som en ung, selvstendig nasjon har vært preget av relativt sterk nasjonalisme og fedrelandskjærlighet, delvis drevet fram av grasrotbaserte folkebevegelser. Norsk nasjonalfølelse har samtidig likhetstrekk med flere andre europeiske småstater som ligger mellom de gamle imperiene.

– Slike stater er gjerne mer innadvendte enn imperiene. Et tidligere mektig naboland som Sverige har historisk langt større globale handelstradisjoner enn Norge, påpeker sosialantropologen.

Velfungerende norsk samfunn

– Er det ikke rimelig å verdsette et velfungerende norsk demokrati, med stor grad av velstand, høy tillit, relativt små forskjeller og et aktivt sivilsamfunn?

– Det kan du si, og Norge er jo begunstiget med alt fra lav korrupsjon til mange mekanismer som bidrar til god integrering. Det jeg savner er litt mer ydmykhet, nysgjerrighet og åpenhet mot andre samfunn og kulturer enn vår egen, sier Hylland Eriksen.

Han synes det er litt trist hvis vi fremhever vår egen kultur så sterkt at vi ikke evner å se opp til andre og fremragende kulturer, det være seg italiensk renessansekunst, britisk poesi eller tysk filosofi.

Stolt av å være norsk

Norge skårer i Pew-undersøkelsen høyt på flere spørsmål om nasjonal identitet. Seks av ti nordmenn er «svært stolte» av å være norske, mens ytterligere tre av ti sier de er «ganske stolte». Bare i Portugal er det flere som svarer at de er svært stolte over sin nasjonalitet (69 prosent), på en liste der Tyskland skårer lavest med 32 prosent som er «svært stolte» over å være tyskere.

Mens én av to kristne i de 15 landene er svært stolt over å være en borger i landet sitt, svarer bare en av tre at de er svært stolte over å være kristne.

Norske kristne plasserer seg også her blant de mest nasjonalt stolte. To av tre kristne er svært stolte over å være norske, mens atskillig færre (45 prosent) er svært stolte over å være kristne.

Kritiske til innvandring

– I Norge finner vi et unikt mønster, der kristne som ikke er religiøst aktive skiller seg ut gjennom en større tilbøyelighet til kritiske synspunkter mot innvandring og mot religiøse minoriteter, sammenlignet med både aktive kristne kirkegjengere og de som er uten noen religiøs tilknytning, sier assisterende forskningsdirektør Neha Sahgal ved Pew Research Center.

• 62 prosent av de ikke-praktiserende kristne svarer at norsk kultur er overlegen alle andre sin, mens den tilsvarende svarprosenten blant dem uten noen religiøs tilknytning er 53 prosent.

• Mens bare to av ti aktive kristne – de som går i kirken minst en gang i måneden – mener at antallet innvandere til Norge bør gå ned, mener hele fire av ti ikke-praktiserende kristne at det bør bli færre innvandrere. I befolkningen som helhet vil tre av ti ha færre innvandrere.

Likevel relativt tolerante

Selv om nordmenn uttrykker høy nasjonal stolthet, er vi over snittet tolerante overfor folks bakgrunn:

• Mens litt over halvparten i de 15 vesteuropeiske landene mener det er viktig å være født og ha familiebakgrunn i landet for å dele den nasjonale identiteten, synes bare fire av ti nordmenn dette er viktig.

• I Norge mener tre av ti at det bør bli færre innvandrere, mot 38 prosent i de 15 landene som helhet. Og mens bare én av ti vesteuropeere mener vi bør ta imot flere innvandrere, er dobbelt så mange i Norge åpne for dette.

• Nordmenn er også helt i toppen på spørsmål om det er ok å være nabo med, eller få som familiemedlem, en jøde eller muslim. Henholdsvis 95 og 82 prosent vil akseptere å ha få et jødisk eller muslimsk familiemedlem.

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion