Religion

Tro og hersketeknikker

– Hersketeknikker finner vi også i religiøse miljøer, sier bokdebutant Sigrid Sollund. Hun får medhold fra KrF-politiker og Åpen Folkekirke.

– Det er noen typer hersketeknikker som ofte går igjen i religiøse miljøer. Kombinasjonen av tro, følelser og rasjonalitet er særegent her, og noe man ikke finner for eksempel på jobben, sier Sigrid Sollund.

Gjennom flere år i programlederstolen i NRKs Dagsnytt Atten, har Sollund studert hvilke hersketeknikker gjestene hennes drister seg til å bruke overfor hverandre – og hvilke hun bruker selv.

Det har resultert i boka Hersketeknikker. Nyttige og Nådeløse, som er å finne i butikkhyllene denne uka.

Skyld og skam

I boka går Dagsnytt Atten-verten gjennom mangfoldet av hersketeknikker vi bruker for oppnå makt og kontroll, og viser hvordan de dukker opp på jobb, i parforholdet, i politikken – og i religiøse miljøer. For mens noen hersketeknikker er mer vanlige å bruke i en politisk debatt, er det andre som er gjengangerne i lukkede religiøse miljøer.

– Å påføre andre følelsen av skyld og skam er dominerende her. Man får klar beskjed fra miljøet at det er ting du ikke har lov til, sier Sollund.

For eksempel kan det være strenge, sosiale koder rundt hvilken seksuell utfoldelse som er akseptert, men som kan stride mot naturlige drifter man kjenner på.

– I lukkede miljøer handler det mye om hvem som får definere virkeligheten. Når du heller ikke har muligheten til å få korreks utenifra, så blir det en form for hjernevasking, du tror på det selv. Det er en alvorlig hersketeknikk, sier Sollund.

LES KOMMENTAR: «Lekmannskortet» og andre hersketeknikker

Bibeltro

– I religiøse miljøer føler jeg at hersketeknikker ofte brukes om hvordan du tror, sier Therese Utgård, nestleder i Møre bispedømmeråd fra Åpen Folkekirke.

Hun har flere ganger opplevd at hennes kristne praksis «ikke er bra nok», også i kristne miljøer om ikke er lukkede, slik de Sollund peker på. Selv tolker Utgård bibelen på en liberal måte, og er blant annet tilhenger av vigsel for homofile.

– «Vi som er bibeltro, vi tror bedre». Det er en holdning jeg ofte møter på. Jeg har opplevd folk som kommer bort til meg og sier at de aldri hadde turt å gå mot Guds vilje, det hadde ikke samvittigheten deres tålt. Det opplever jeg som en hersketeknikk. Jeg tar jo mine valg nettopp ut fra min kristne tro og samvittighet, akkurat som dem, sier Utgård, og understreker at hersketeknikker brukes av liberale kristne overfor konservative også.

– Har du møtt andre liberale kristne som har lignende opplevelser som deg?

– Du kunne sikkert spurt hele Åpen Folkekirke, alle ville svart «ja». Vi har fått høre at vi er vantro og driver med vranglære, forteller hun.

– Mange føler seg også dårlig fordi de lever en annen livsstil enn den som svarer til konservative verdier. Hvis du har barn fra tidligere ekteskap eller er samboer, kan du nok få formidlet at kirka ikke er for deg, men for de som oppfører seg «riktig». Det er jo ikke slik det bør være, sier hun.

LES KOMMENTAR: Konservativ = slem

Religion og politikk

Blant de som er intervjuet i Sollunds bok er Malin Stensønes, tidligere KrF-politiker og rådgiver i Bondevik I-regjeringen. Hun forsikrer om at hersketeknikker også forekommer i KrF, selv om mange kanskje forestiller seg at det ikke gjør det.

– I en politisk debatt kan troende si at saken handler om ens egen overbevisning og dermed sette punktum. Da blir man uangripelig, selv om saken egentlig handler om politikk, ikke religion. Vi må være veldig bevisste på at vi ikke gir inntrykk av at «bare vi representerer moralen», sier Stensønes.

– Det kan være vanskelig å holde en saklig diskusjon hvis den ene parten føler seg slem, på grunn av ståstedet man har. Det kan være en nyttig metode, sier hersketeknikkekspert Sigrid Sollund.

Les mer om mer disse temaene:

Dana Wanounou

Dana Wanounou

Dana Wanounou er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land. Hun har også vært nyhetsleder og debattleder i avisen. Har du tips om saker, send mail til danawano@vl.no.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion