Religion

Vil forby bønnerom på norske skoler

To danske partier ønsker å forby bønnerom på danske skoler. Også i Norge bør skolene stanse praksisen, mener sentrale Frp-ere.

– Ikke nødvendig eller ønskelig at utdanningsinstitusjonene skal bruke tid, penger og ressurser på religiøs tilrettelegning som bønnerom, mener stortings­representant og nyvalgt leder for Oslo Frp, Mazyar Keshvari.

Den siste tiden har debatten om bønnerom i offentlige skoler blusset opp i Danmark. Det skjer etter at avisen Jyllands-Posten i høst avdekket at det er funnet materiell fra den kontroversielle, muslimske organisasjonen Hizb ut-Tahrir i et bønnerom på en profesjonshøgskole i København. Ikke-muslimske elever skal dessuten ha blitt tvunget til å forlate bønnerommet ved samme skole.

«Sosial kontroll»

Danske Folkeparti har tatt til orde for å forby slike rom på danske skoler. Denne uken la Socialdemokrat­erne seg på samme linje, skriver Jyllands-Posten.

– Faren ved bønnerom er at det kan forekomme sosial kontroll, hvor noen muslimske elever for eksempel presser andre til å praktisere islam i skoletiden, sier Socialdemokraternes Mattias Tesfaye til Jyllands-Posten.

I Norge bruker Frp andre ­argumenter: Det er ikke offentlig­ finansierte utdanningsinstitusjoners oppgave å opprette bønne­rom eller «bedrive andre religiøse­ aktiviteter», mener ­Mazyar Keshvari.

– Dette må de ta innover seg og dermed slutte med bønnerom i offentlige utdanningsinstitusjonene, skriver han i en e-post til Vårt Land.

– Det bør altså ikke være opp til hver enkelt skoleleder om de skal tilby sine studenter bønnerom?

– Nei.

LES OGSÅ: NRK-sjefen holder på andakten

Ikke egne rom

Han understreker samtidig at Frp er sterke tilhengere av religionsfrihet og at det «mangler heldigvis ikke organisasjoner, rom og menig­heter der alle, også studenter, kan ­utøve religiøse riter, seremonier og generelle religionsrelaterte aktiviteter».

– Derfor er det hverken nødvendig eller ønskelig at utdanningsinstitusjonene skal bruke tid, penger og ressurser på religiøs tilrettelegning som bønnerom, skriver han.

At skoler ikke skal bruke tid eller penger på å tilrettelegge for trosutøvelse i skolen, er generalsekretær i Laget, Karl-Johan Kjøde, enig i. Det gjør utdanningsinstitusjonene heller ikke i dag, er hans inntrykk.

– Det er få offentlige skoler i Norge som har egne bønnerom. I de fleste tilfellene handler det først og fremst om å åpne døra for slike aktiviteter, heller enn å lage et nytt rom, sier han.

Redde

Særlig i ungdoms­skolene opplever han at rektorer setter foten ned for 14-15-åringer som ønsker å starte opp kristne samlinger i frikvarteret. Hans inntrykk er at rektorene i mange­ tilfeller er redde for at et «ja» til kristne elever, innebærer at de også må slippe til muslimske samlinger.

– For en del er det noe fremmed, men også skremmende ved islam. Kanskje er man også redde for at bønnesamlingen vil bli en kontrollinstitusjon i skolen hvor man sjekker hvem som praktiserer sin tro, sier Kjøde, som understreker at han støtter­ alle som ønsker å utøve sitt trosliv på skolen.

Ved Universitetet i Oslo har de tre rom dedikert til tro- og livssynspraksis, blant annet et vigslet kapell og et rom for muslimsk bønn

Legger til rette

– Holdningen fra både universitetet og staten er klar: Vi skal legge aktivt til rette for tros- og livssynsmangfoldet, sier studentprest Inger Anne Naterstad ved Universitetet i Oslo.

– Hva handler utspillet fra Keshvari om?

– Jeg tror det kommer fra en tanke om at religion og livssyn er fastlåste størrelser, og ikke noe som selvsagt er gjenstand også for kritisk refleksjon, sier Naterstad, som mener at religion ­hører hjemme i det offentlige rom.

– Der kan vi dele anstendig kritikk og nysgjerrighet. Tar vi det bort fra det offentlige rom, fører det til en isolasjon som samfunnet ikke er tjent med, sier hun.

LES OGSÅ: Trekker seg fordi Graham «skaper fiendebilder av muslimer»

Kategorisk nei

Bente Thorsen, Frps talsperson i utdannings- og livssynssaker, bekrefter overfor Vårt Land at hun støtter Mazyar Keshvari i hans uttalelser om bønnerom. Ifølge henne har ikke saken vært oppe til debatt sentralt i Frp den senere tid. Sist var i 2012 da partiet fremmet forslag i Stortinget om å forby bønnerom i offentlige skoler landet over. Den gang ble de imidlertid stemt ned av alle andre partier.

Enkeltutspill har siden kommet fra Frp-nestleder Per Sandberg, som i 2015 sa kategorisk nei til bønnerom og organisert bønn på skolene, fordi han mener dette gir «de bokstavtro» makt. Standpunktet la han fram i en lengre islam-kritisk kronikk på NRK.no.

I Danmark har partienes forslag om bønnerom-forbud skapt temperatur blant politikerne, også innad i Socialdemokraterne.

– Jeg har full tillit til at institusjonene selv kan vurdere om bønnerom utgjør et problem. Når partiet mitt begynner å ville forby den slags, er det symbolpolitikk av verste skuff, sier socialdemokratisk folketingskandidat på Fyn, Bjørn Brandenborg i en pressemelding, ifølge Jyllands-Posten.

LES OGSÅ: Ber til Allah på kristen bønneskole

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion