Religion

– Religion splitter Forsvaret

Gudstjenester og bruk av religiøse hodeplagg i Forsvaret bør flyttes til soldatenes fritid, mener major Tormod Overland.

– Religion er ikke noe som bare praktiseres på fritiden, kontrer kirke- og religionsrådgiver i Feltprestkorpset, Tor Simen Olberg.

Det er i siste utgave av fagbladet Forsvarets forum at Tormod Overland, major ved Ørland hovedflystasjon, tar til orde for å feie religion ut av Forsvaret.

– Jeg opplever at religion splitter Forsvaret. Religiøse tillempinger til uniformen og religiøse særkrav bidrar til å skape distanse, ikke fellesskap, skriver majoren i et innlegg. Han er selv ateist.

Overland, som også er styremedlem i Sør-Trøndelag Frp, har inntrykk av at de færreste i Forsvaret er opptatt av religion og tro i tjenesten. Gudstjenester i militær regi, både i Norge og i internasjonale operasjoner, har lite oppmøte, hevder han.

– Derfor er det på tide at Forsvaret kutter ut både feltgudstjenester, oppstillinger og minnemarkeringer med et religiøst tilsnitt og religiøs bekledning som hijab og turban, sier han til Vårt Land. Feltprestkorpset foreslår han å slanke inn til «noen rådgivere i sentrale staber innen tro- og livssyn».

LES OGSÅ: Soldat: – Vi ble tvunget med til kirken

Privatisert religion

«Norge er et sekulært liberalt demokrati, der religion for mange primært tilhører den private sfæren. Disse norske verdiene burde Forsvaret gjenspeile, både av respekt for religionsfrihet for alle typer tro, og for de av oss som ikke tror på noen gud», argumenterer han i Forsvarets forum.

– Kan ikke disse forslagene heller virke ekskluderende?

– Ansatte som ønsker livssynstjenester kan oppsøke det lokale tilbudet på fritiden, sier Overland, og viser til at ansatte i Forsvaret på andre områder, som helsetjenester, er pålagt å benytte seg av de kommunale tjenester som finnes.

LES OGSÅ: Nå kommer felthumanisten og feltimamen

En øvelse til krig

– Jeg forstår Overlands ønske, men de er ikke tråd med politisk og militær ledelse som mener Forsvaret trenger en tros- og livssynstjeneste, sier kirke- og religionsrådgiver i Feltprestkorpset, Tor Simen Olberg. Han synes det er problematisk å skulle feie ut alt av religiøse symboler, handlinger og alternativ kost til fritiden.

– De av oss som er religiøse vet at det ikke er mulig å gi uttrykk for vår religiøsitet bare på fritiden. Og hva er egentlig fritid? I Forsvaret kan en soldat være i tjeneste 24 timer i døgnet. Alt vi gjør i tjeneste er dessuten en øvelse til krig. Da må vi tilpasse tros- og livssynstilbudene deretter, sier Olberg.

Heller ikke Frps kirkepolitiske talsperson, Bente Thorsen, ønsker å gå like langt som major Tormod Overland foreslår.

– Dagens praksis der Forsvaret tilrettelegger for at militære får mulighet til å praktisere sin tro, anses ikke som noe problem så lenge det ikke går utover tjenesten, sier Thorsen.

LES OGSÅ: Soldatleder vil ha korset ut av Forsvaret

Nei til hijab

Når det gjelder religiøse symboler på uniformen, er hun imidlertid enig med majoren:

– Frp helt tydelig på at det ikke skal åpnes for religiøse tillempninger på uniformer. Når du er i Forsvaret, representerer du den norske stat. Da er det viktig å fremstå som nøytral utad for å kunne ivareta tilliten om det så er hos muslimer, kristne eller ateister, sier hun.

I Tillitsvalgordningen i Forsvaret (TVO) får de få henvendelser fra soldater som opplever religion som et problem.

– At religion splitter Forsvaret er ikke vår erfaring. Vi er for et religionsmangfold og jobber tett med Feltprestkorpset, sier landstillitsvalg Sigurd Svensen i TVO.

LES OGSÅ: Sikh får bruke turban i hæren

Inkluderer andre livssyn

Tidligere denne måneden ble det kjent at Ida Helene Henriksen og Najeeb ur Rehman Naz blir Forsvarets nye feltlivssynshumanist og feltimam. Arbeidsoppgavene vil ligne mye på de prestene Forsvaret tradisjonelt har hatt. Forrige uke undertegnet også katolikkene en intensjonsavtale med Forsvaret om feltpresttjeneste.

Allerede i 2008 tok de tillitsvalgte i Forsvaret til orde for å gjøre feltprestkorpset religionsnøytralt. I 2012 foreslo et internt utvalg i Forsvaret at man skulle inkludere andre religioner og livssyn.

LES OGSÅ: Få soldatar ba om kyrkjefritak

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Religion