Religion

Nå kommer felthumanisten og feltimamen

Fra nyttår blir Feltprestkorpset religionspluralistisk, men sjefspresten i Hæren forventer ingen endringer over natten. – Tilbudet må utvikles, planlegges, utprøves og evalueres over tid, sier sjefsprest i Hæren.

– Det er høy bevissthet omkring religionsfrihet i Forsvaret, men tilbudet for dem som ønsker fritak skal bli bedre. Særlig ved feltgudstjenester, når man er i skogen og på fjelltopper, er det vanskelig å tilby gode alternativer for dem som ikke ønsker å delta. Her bør man kunne tilby et likeverdig alternativ, sier Jan Alve, sjefsprest i Hæren og feltprest gjennom 27 år.

– Hva slags alternativer har vært for dem som ikke har ønsket å delta?

– Det har nok vært ulik praksis fra tid til tid og sted til sted. Det har en sammenheng med den samfunnsutviklingen som vi har hatt i Norge, fra et homogent samfunn med statskirke til et mer pluralistisk samfunn i dag. Det gjenspeiler også Forsvaret, sier han.

LES OGSÅ: Soldat: – Vi ble tvunget med til kirken

– Definere selv

Fra neste år håper han på bedring. Planen er at Feltprestkorpset fra nyttår skal ha én feltlivssynshumanist og én feltimam i staben. Store endringer vil likevel ikke skje over natten.

– Tilbudet må utvikles, planlegges, utprøves og evalueres over tid, sier han. Utviklingen må også skje på de ulike livssynenes premisser, understreker Alve.

– Det er ikke sikkert at det er naturlig for livssynshumanistene å ha en førjulssamling tilsvarende det vi har. De må få lov til å definere innholdet i det tilbudet de vil gi.

LES OGSÅ: Humanist og imam til Feltprestkorpset

Folkekirketanken

Det er sjef for Feltprestkorpset, feltprost Alf Petter Hagesæther, som har stått i bresjen for bredere tros- og livssynstilbud i Forsvaret. I 2008, da han ble tilsatt i stillingen, ble han oppsøkt av hovedtillitsvalgt for soldatene. De krevde at soldatene måtte ha tilgang til åndelige veiledere i henhold til deres religiøse tilknytning.

– Folkekirketanken om at prestene skal nå ut til alle — den er død og forlatt, sa Hagesæter, under konferansen «Chaplaincy på norsk» i Oslo i oktober.

– I Forsvaret blir man avkledd de sivile klærne, og får klippet håret. Skal man putte en persons tro og livssyn i samme boksen og rydde det bort? Nei, vi må ta vare på den enkeltes tro og livssyn, sa han.

LES OGSÅ: Soldater og pasienter får humanist

LES OGSÅ: Soldatleder vil ha korset ut av Forsvaret

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion