Religion

– Skal ikke 
telle minutter

Kunnskapsdepartementet mener lærerne ikke skal behøve å telle minuttene med kristendom. Kompetansemålene er ikke ment som et regnestykke, sier politisk rådgiver.

– Det er ikke slik at kompetansemålene teller et visst antall prosent hver, og det er ikke meningen at lærere skal regne og fordele kompetansemålene etter prosentregning, skriver politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet, Magnus Thue, i en e-post til Vårt Land,

Han viser til regnestykket til lektor Madeléne Leidland som peker på det hun mener illustrerer en skjevhet i KRLE-faget. Selv om kristendom skal utgjøre omtrent halvparten av undervisningstiden, har religionen bare 
22,2 prosent av kompetansemålene på ungdomsskole­trinnene.

Thue har tro på at lærerne selv kan vurdere hvor mye tid de skal bruke på kompetansemålene, og at det er opp til hver enkelt lærer å vurdere hvor mye tid et kompetansemål trenger.

– Dette stoler vi på at lærerne håndterer på en grei måte i det enkelte klasserom, skriver han.

LES MER: Kristendom skal ha halvparten av tiden, men bare 22 prosent av læringen

Slingringsmonn.

Thue ­understreker at formuleringen om en bestemt prosentandel ble endret nettopp for å unngå stoppeklokkebruk i klasserommet.

– Det er viktig å merke seg at det står om lag halvparten, nettopp for å understreke at dette er noe den enkelte lærer må tilpasse uten å være nødt til å regne seg frem til hvor mange minutter som brukes på hvert kompetansemål i ­læreplanen, skriver Thue.

LES MER: KRLE-faget kan endre kirkens rolle

Helheten

Han understreker at kompetansemålene må ses i sammenheng med hel­heten i læreplanen.

– Kompetansemålene ­beskriver hva eleven skal lære, og de er stort sett ­utformet på et overordnet nivå.

Thue mener lærene i sin undervisning må fylle kompetansemålene med konkret kunnskap.

– Det er opp til læreren å fylle kompetansemålene med innhold i opplæringen.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion