Religion

Kvinner er mer religiøse enn menn

Til tross for at menn i stor grad både har definert og ledet an i religiøse sammenhenger, viser forskning er kvinner er mest religiøse.

– Norsk kirkeliv fenger ikke menn på lik linje med kvinner. Jeg skulle ønske det fantes mer forskning på hvordan vi også kan appellere til menn. Foretrekker de en tradisjonell høymesse, eller er de mer opptatt av en moderne innpakning, spør Anne Berit Mathisen.

Hun er offshoreprest og jobber i et mannsdominert miljø på oljeplattform. Tidligere har hun også vært prest i Forsvaret. Hun er opptatt av at kirken må jobbe aktivt for å nå ut til sine mannlige medlemmer.

– Det finnes et feministisk slagord som sier at «likestilling ikke kommer av seg selv». Men det gjelder ikke bare likestilling av kvinner. Det samme ser vi når det gjelder å få menn til å innta kirkene.

LES MER: – Du trenger ikke være kjerring for å være kristen

Kvinner mer kristen

En ny undersøkelse fra Pew Research Center i USA viser at kvinner generelt er mer religiøse enn menn.

Basert på et tallgrunnlag fra 192 land estimerer forskerne at 83,4 prosent av verdens kvinner identifiserer seg med en religiøs gruppe. Det samme gjør 79,9 prosent av den mannlige populasjonen.

Forskerne har også spurt folk i 84 land hvor ofte de ber. I 43 av landene svarer en større andel av kvinner enn menn at de ber daglig. Bare i Israel, hvor 22 prosent av alle voksne jøder identifiserer seg som ortodokse, er det en større prosentandel av menn enn kvinner som daglig ber. I de resterende landene kjønnsfordelingen ganske jevn.

Når det gjelder ukentlig bønn i gudshus, er den mannlige deltakelsen noe større enn den kvinnelige blant muslimer og ortodokse jøder.

Blant kristne er derimot også kvinneovervekt på gudstjenestene. Det er også en større andel blant kvinnene som ber daglig og som definerer religion som viktig.

– Det er ikke overraskende, sier Ida Marie Høeg, professor ved Institutt for religion, filosofi og historie ved Universitetet i Agder (UiA).

LES MER: Nordmenn som ikke tror på Gud er i flertall

Menn søker kunnskap

Hun forteller at forskere har sett de samme tendensene i Norge og Skandinavia.

– Når det gjelde kristne kvinner i Norge er de jevnt over mer religiøse, både offentlig og privat. I gudstjenesten er de opptatt av bønn, salmesang, orgelmusikk og stillhet. Det som dreier seg om kontakt og samhold, sier Høeg

– Hva er det menn er opptatt av i kirken?

– Vi ser at menn er gjennomgående mer interessert i prekenen og den tekstlige forkynnelsen. De verdsetter den teologiske kunnskapen og undervisningen som presten formidler og søker en større viten om hva troen dreier seg om.

LES MER: Gjør kirkedøren høy, og terskelen lavere

Mannsdominert

Rapporten fra Pew peker på paradokset at både kristne og andre religiøse miljøer – med mannlige forbilder og ledere i både nåtid og bibelsk tid – ikke i større grad appellerer til menn. Offshoreprest Mathisen tror ikke forbilder i seg selv er nok.

– Jeg tror dette handler om den kristne kulturen i sin helhet. Hvis den blir for myk, så hjelper det ikke med mannlige hovedpersoner.

Professor Høeg fra UiA forteller at konservative menigheter med mannlig lederskap og tradisjonelle familieverdier, ikke tiltrekker seg menn, men kvinner.

– De opplever at det der er større rom for å snakke om de dilemmaene som knyttes til likestilling, for eksempel at de skal være i jobb, men samtidig ha hovedansvar for familie, omsorg og oppvekst.

LES MER: Kritisk til araberspørsmål

Mennesker, ikke kjønn

Paul Erik Wirgenes, avdelingsdirektør med ansvar for menighetsutvikling i Kirkerådet, er opptatt av at kirkene i Norge skal rekruttere flere besøkende, men at fokuset på kjønn alene ikke må bli for stort.

– Det er for enkelt å si at man skal finne noe som appellerer til menn, og noe annet som appellerer til kvinner. Det er ikke sånn at alle menn liker snekring, mens kvinner foretrekker strikking.

– Norsk forskning viser at menn setter pris på den kunnskapsbaserte forkynnelsen. Er det noe kirken kan bli bedre på?

– Vi ser at undervisningstilbudet for voksne har tapt seg kraftig de siste årene. Det har sammenheng med at bedehusene og foreningslivet har blitt svekket. Det er langt færre tilbud hvor voksne menn og kvinner kan bryne seg på forskning og kunnskap.

Følg Vårt Land på Facebook og Twitter!

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion