Religion

Krever obligatorisk norskkurs for importimamer

Høyres Afshan Rafiq ber kunnskapsministeren gripe inn for å sikre at imamer forstår norsk språk og kultur.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Den profilerte høyrepolitikeren ble landets første stortingskvinne med pakistansk bakgrunn da hun ble valgt inn på tinget som 20-åring i 2001. Nå sender hun en klar utfordring til sitt eget parti: Regjeringen må sikre at særlig muslimske ledere har kunnskap om norsk språk og samfunn. Hun har to forslag:

• Obligatorisk kurs i norsk språk og samfunnsforhold for religiøse ledere som kommer fra utlandet med arbeidsvisum for å arbeide i norske menigheter.

• At Kunnskapsdepartementet og Universitetet i Oslo starter samarbeid for å bygge en imamutdanning.

LES OGSÅ: – Imam-utdanning først om flere tiår

Gjelder alle

– Vi har hatt import av imamer i mange år. Problemet er at norske myndigheter ikke har stilt krav. De har ikke sagt at «når du skal være øverste ansvarlige for en menighet i Norge, og veileder for andre mennesker, er det viktig at du har et minimum av norskkunnskap og samfunnskunnskap, slik at du gjennomfører oppgaven på en god måte», sier Rafiq, som i dag er vararepresentant til Stortinget og medlem av Høyres mangfoldsutvalg.

Kurs i norsk språk og samfunn må gjelde også andre trossamfunn enn de muslimske, understreker hun. Den katolske kirke har eksempelvis mange prester som kommer fra andre land enn Norge.

– Lederne skal være her i ganske mange år. Det er sunt at de ikke blir isolert i trossamfunnet de kommer til. Men hvis et slikt kurs kun er frivillig, er det ikke mange som vil ta det.

LES MER: Nye «drivhus» skal hindre radikal islam

Imamutdanning

Rafiq etterlyser også at myndighetene, med kunnskapsdepartementet i spissen, legger en langsiktig plan for en norsk imamutdanning. Hun mener Universitetet i Oslo er en naturlig samarbeidspartner.

– Vi må begynne å snakke om det nå, og de som sitter med kompetansen må ta tak i saken. Jeg har stor tro på hva Torbjørn Røe Isaksen kan få til her. Høyre er dessuten et kunnskapsparti, og det bør gjelde også dette området, sier Rafiq.

I Vårt Land sist uke uttalt profilerte norske muslimer at de så det som urealistisk med norsk imamutdanning med det første. Rafiq mener det er for defensivt å overlate saken til kommende generasjoner.

– Dette er litt av den samme problemstillingen som vi ser med lærerutdanningen. Skal vi få norske imamer, må vi tilrettelegge, og gjøre det til status å velge det. Muslimer som er født og oppvokst i Norge må gis valgfriheten til å ta en imamutdanning i Norge, og må se at dette gir en akademisk grad som de kan gå videre med, og som gir dem flere yrkesmuligheter i fremtiden.

LES OGSÅ: – En imamutdanning ville ikke gjort islam norsk

– Forebygger konflikter

Hensikten med forslagene, er å skape bedre integrering og å forebygge religionskonflikter.

Rafiq peker på at imamer har en sentral rolle i menighetene. Imamens råd lyttes til blant annet i kulturkonflikter knyttet til unges valg av livsstil, utdannelse eller ektefelle.

– Særlig hos foreldregenerasjonen er imamens råd og standpunkt ofte viktige. Da er det et problem hvis han ikke kjenner det norske samfunnet godt.

– Norske bedrifter henter også ledere utenfra. Hvorfor særbehandle de religiøse?

– Fordi de er åndelige ledere for andre, mennesker som kanskje er i en vanskelig fase i livet. Vi lever dessuten i en tid der vi har en rekke utfordringer knyttet til religion. For å forebygge konflikter, er det viktig med ledere som kan formidle religionen sin, og ta del i viktige samfunnsdebatter. Men på den muslimske siden har vi ikke hatt gode nok ledere.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Farvel til presteutdanning

Regjeringen har helt siden 1800-tallet hatt ansvar for å drifte presteutdanningen ved Universitetet i Oslo. Praktisk-teologisk seminar har vært direkte knyttet til Kulturdepartementet. Men etter selvstendiggjøringen av Den norske kirke har regjeringen uttalt at det ikke lenger er naturlig at staten er ansvarlig.

– Stenger ikke dette for at regjeringen involverer seg i en imamutdanning?

– Jeg blander meg ikke i hva kulturministeren gjør med presteutdanningen. Det viktige her er at regjeringen, i samarbeid med Universitetet i Oslo, nå må komme i gang med et prøveprosjekt.

LES OGSÅ: Imam er ingen beskyttet tittel

Heidi Marie Lindekleiv

Heidi Marie Lindekleiv

Heidi Marie Lindekleiv er journalist i kulturavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion