Religion

Lærebok droppet jødedom

En av religions­bøkene for videregående skole har bare tatt med fire av fem ­verdensreligioner.

– Jeg ble sjokkert da jeg oppdaget at jødedommen, en av de fem verdensreligionene, nesten ikke er nevnt i boken som vi bruker i undervisningen, sier Marte Breivik, lærer i religion og etikk ved Kongsskogen videregående skole i Oslo.

Boken hun sikter til er Tro og tanke, utgitt av Ascheougs forlag for tredjeklasse på videregående­ skole i faget Tro og Etikk. De fire andre verdensreligionene har hvert sitt kapittel i boken. ­Jødedommen nevnes kun i tabeller og sporadisk i teksten, helst i sammenligning med kristendommen og islam.

Med en økende frykt for antisemittisme i Europa synes Breivik det er rart at lærebokforfatterne ikke ser behovet for å gi jødedommen større oppmerksomhet.

Harald Skottene, en av forfatterne av Tro og tanke, mener det ikke er vanskelig å forklare hvorfor jødedommen ikke er mer omtalt.

LES OGSÅ: Tre ganger nei til jødehat-plan

Tre religioner

– Læreplanen legger føringer for innholdet. Tidligere var jødedommen et mål i læreplanen, men det ble tatt ut. Man kan gjerne si dessverre, men kravene er at elevene skal lære om tre religioner: kristendommen, islam og en valgfri religion.

Som religion nummer tre ­mener forfatterne det er viktig å legge vekt på en østlig religion, for å gi bredde i utvalget av religioner.

– Derfor har vi med kapitler om hinduisme og buddhisme, sier Skottene.

Han er ikke enig i at jødedommen vies lite oppmerksomhet. Han påpeker at mye av jødedommens historiske betydning kommer frem i kapitlene om kristendommen og islam. Terror og antisemittisme mener han de første kapitlene i boken dekker, der det legges vekt på å skape toleranse i et pluralistisk samfunn.

LES OGSÅ: Religionspolitisk villrede

– Er det ikke problematisk å kutte ut én av verdensreligionene i en lærebok?

–Ikke problematisk

– Nei, for du må se religionsfaget i videregående skole i et større perspektiv. Elevene har ­allerede lært om alle fem religion­ene på barne- og ungdoms­skolen. ­Faget på videregående er ment som et fordypende fag. Da må vi prioritere.­ Det betyr ikke at vi ikke tar jødedommens ­historiske betydning og antisemittismen alvorlig,­ sier ­Skottene.

Han har selv undervist i videregående skole i over 30 år, og var også med å starte Religionslærerforeningen i Norge. Hans inntrykk er at de fleste lærere velger buddhismen som den tredje religionen.

– Da faller også hinduismen ut, selv om den er med i boken, sier han.

Tro og tanke er ikke den eneste som har valgt vekk én av verdensreligionene. Gyldendals bok har valgt vekk jødedom og hinduisme. Mens Cappelen Damm har med alle de fem verdensreligionene.

Både Aschehoug og Gyldendal har de andre verdensreligionene med i bøkenes nettsteder.

– Jødedommen og flere andre­ temaer som ikke fikk plass i ­boken, ligger tilgjengelig nettopp fordi vi mener det er viktig at elevene skal kunne velge for eksempel jødedommen som sin tredje religion om de ønsker det. Vi ser nett og papir som ett produkt, sier Anja Zwicky, redaktør i Aschehoug.

LES OGSÅ: Felles front mot jødehat

Forberedt på kritikk

Zwicky sier at kun noen få lærere har kommentert at jødedommen ikke er med i den trykte boken, og hun påpeker at Aschehougs bok er markedsleder i videre­gående skole.

Lærebokforfatter Skottene er derimot ikke overrasket over at noen reagerer.

– Men dersom en virkelig vil ha jødedommen inn i undervisningen og ikke bare i bøkene, må en rette kritikken mot dem som ­lager læreplanen, sier han.

Utdanningsdirektoratet vil ikke kommentere bøkene ­direkte og understreker at skolene selv velger hvilke bøker og lære­midler de skal bruke. De understreker at elevene på tredje trinn på videregående skal fordype seg i en religion i tillegg til kristendom og islam.

– Derfor er det viktig at lære­midlene gir lærerne mulighet­ til å foreta et selvstendig valg, sier divisjons­direktør Erik ­Bolstad ­Pettersen i Utdannings­direktoratet.

Følg oss på Facebook og Twitter!

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion