Kontakt redaksjonen

Har du respons på det redaksjonelle produktet, ber vi deg sende det skriftlig på e-post til den aktuelle fagredaktøren. Debattinnlegg og kronikker sendes til debatt@vl.no
 
Har du spørsmål angående ditt abonnement på papir eller nett, så kontakt kundeservice her eller på telefon 22 310 350.
 
Har du tips til redaksjonen, kontakt den redaksjonssekretæren eller redaktøren som har ansvaret for det temaet du tipser om. Bruk helst e-post dersom det ikke haster veldig. Husk at ikke alle tips blir til en sak.

Bursdagshilsener, jubilantomtaler, meldinger om fødsler, forlovelser, ekteskapsinngåelser, minneord og lignende legges inn på vl.no/familie

Religion og debatt

Denne avdelingen har ansvar for Vårt Lands religionsdekning, spaltister, debatt- og kronikkstoff, inspirasjonsstoff på trosfeltet, samt intervjuspalten «Min tro».

Sondre Bjørdal, konstituert redaktør religion og debatt
Kan kontaktes dersom du har tips om saker som berører religion og livssyn. Han tar også imot henvendelser av praktisk art om vårt religions- og inspirasjonsstoff.
E-post: sondre.bjordal@vl.no
Telefon: 957 58 283

Håvard Nyhus, debattutvikler
Har det daglige ansvaret for oppfølgingen av debatt- og kronikk i papiravisen, verdidebatt.no og Verdidebatt direkte (VL-TV).
E-post: havard.nyhus@vl.no
For debattinnlegg og kronikker: Bruk debatt@vl.no
Telefon: 481 03 013

Politikk og verden

Denne avdelingen har ansvar for Vårt Lands dekning av politikk og utenriksstoff. Har også ansvar for kommentarstoffet.

Dana Wanonou, reportasjeleder
Kan kontaktes dersom du har tips om saker om politikk, samfunnssaker og utenrikssaker. Hun tar også imot henvendelser av praktisk art om dette feltet.
E-post: dana.wanounou@vl.no
Telefon: 936 96 167

Berit Aalborg, redaktør
E-post: berit.aalborg@vl.no
Telefon: 464 19 183

Kultur og ideer

Denne avdelingen har ansvar for Vårt Lands kulturdekning og anmeldelser samt Eksistens-stoffet.

Arne Borge, reportasjeleder
Kan kontaktes dersom du har tips om saker på kulturfeltet.
E-post: arne.borge@vl.no
Telefon: 958 94 047

Alf Kjetil Walgermo, redaktør
E-post: alf.kjetil.walgermo@vl.no
Telefon: 909 54 412

Ledelsen

Alf Gjøsund, konstituert sjefredaktør og administrerende direktør
E-post: alf.gjosund@vl.no
Telefon: 924 48 666