Kontakt redaksjonen

Har du respons på det redaksjonelle produktet, ber vi deg sende det skriftlig på e-post til den aktuelle fagredaktøren. Debattinnlegg og kronikker sendes til debatt@vl.no
 
Har du spørsmål angående ditt abonnement på papir eller nett, så kontakt kundeservice her eller på telefon 22 310 350.
 
Har du tips til redaksjonen, kontakt den redaksjonssekretæren eller redaktøren som har ansvaret for det temaet du tipser om. Bruk helst e-post dersom det ikke haster veldig. Husk at ikke alle tips blir til en sak.

Bursdagshilsener, jubilantomtaler, meldinger om fødsler, forlovelser, ekteskapsinngåelser, minneord og lignende legges inn på vl.no/familie

Religion og debatt

Denne avdelingen har ansvar for Vårt Lands religionsdekning, spaltister, debatt- og kronikkstoff, inspirasjonsstoff på trosfeltet, samt intervjuspalten «Min tro».

Arne Borge, redaksjonssekretær
Kan kontaktes dersom du har tips om saker som berører religion og livssyn. Han tar også imot henvendelser av praktisk art om vårt religions- og inspirasjonsstoff.
E-post: arne.borge@vl.no
Telefon: 95 89 40 47

Håvard Nyhus, debattutvikler
Har det daglige ansvaret for oppfølgingen av debatt- og kronikk i papiravisen, verdidebatt.no og Verdidebatt direkte (VL-TV).
E-post: havard.nyhus@vl.no
For debattinnlegg og kronikker: Bruk debatt@vl.no
Telefon: 48103013

Alf Gjøsund, redaktør
E-post: alf.gjosund@vl.no
Telefon: 92448666

Politikk og verden

Denne avdelingen har ansvar for Vårt Lands dekning av politikk og utenriksstoff. Har også ansvar for kommentarstoffet.

Dana Wanonou, redaksjonssekretær
Kan kontaktes dersom du har tips om saker om politikk, samfunnssaker og utenrikssaker. Hun tar også imot henvendelser av praktisk art om dette feltet.
E-post: dana.wanounou@vl.no
Telefon: 93696167

Berit Aalborg, redaktør
E-post: berit.aalborg@vl.no
Telefon: 46419183

Kultur og ideer

Denne avdelingen har ansvar for Vårt Lands kulturdekning og anmeldelser samt Eksistens-stoffet.

Alf Kjetil Walgermo, redaktør
E-post: alf.kjetil.walgermo@vl.no
Telefon: 90954412

--------------------

Ledelsen

Sjefredaktør og administrerende direktør
Åshild Mathisen
E-post: ashild.mathisen@vl.no
Telefon: 22 310 310

Kommersiell direktør og innovasjonsredaktør
Ingrid Erøy Fagervik
E-post: ingrid@vl.no
Telefon: 22 310 310