– Pinsen er så abstrakt. Det er en utfordring for voksne å lære barn om pinse, sier nylig tilsatt leder i presteforeningen, Martin Enstad.