Kontakt redaksjonen

Har du respons på det redaksjonelle produktet, ber vi deg sende det skriftlig på e-post til den aktuelle fagredaktøren. Debattinnlegg og kronikker sendes til debatt@vl.no Har du spørsmål angående ditt abonnement på papir eller nett, så kontakt kundeservice her eller på telefon 22 310 350. Har du tips til redaksjonen, kontakt den reportasjelederen eller redaktøren som har ansvaret for det temaet du tipser om. Bruk helst e-post dersom det ikke haster veldig. Husk at ikke alle tips blir til en sak.

Bursdagshilsener, jubilantomtaler, meldinger om fødsler, forlovelser, ekteskapsinngåelser, minneord og lignende legges inn her


Nyhet

Denne avdelingen har ansvar for Vårt Lands dekning av politikk, innenriks- og utenriksnyheter, samt publisering og visuell presentasjon/foto.

Lars Inge Staveland, nyhetsredaktør

E-post: lars.inge.staveland@vl.no

Telefon: 934 90 468

Eivind Nicolai Lauritsen, nyhetsleder

Kan kontaktes dersom du har tips om saker om politikk, samfunnssaker og utenrikssaker. Han tar også imot henvendelser av praktisk art om dette feltet.

E-post: eivind.lauritsen@vl.no

Telefon: 913 33 620


Kommentar og debatt

Denne avdelingen har ansvar for Vårt Lands meningsstoff: Det gjelder Vårt lands egen meninger og kommentarer, men også debattinnlegg utenfra. Dersom du ønsker å skrive kronikker i Vårt Land, tar du kontakt med oss.

Send til debatt@vl.no. Da får alle i debattavdelingen tilgang umiddelbart.

Hvis det unntaksvis er nødvendig å kontakte en av oss direkte:

Berit Aalborg, politisk redaktør

E-post: berit.aalborg@vl.no

Telefon: 22 310 310 (Sentralbord)

Kristine Banggren Gripsgård, debattleder

E-post: kristine.gripsgard@vl.no

Telefon:


Religion

Elise Kruse, religion- og featureredaktør

E-post: elise.kruse@vl.no

Telefon: 994 48 997

Morten Marius Larsen, nyhetsleder religion

E-post: morten.marius.larsen@vl.no

Telefon: 911 94 254


Kultur og ideer

Denne avdelingen har ansvar for Vårt Lands kulturdekning og anmeldelser samt Eksistens-stoffet.

Lars Petter Sveen, kulturredaktør

E-post: lars.petter.sveen@vl.no

Telefon: 951 76 695


Ledelsen

Bjørn Kristoffer Bore, sjefredaktør og administrerende direktør

E-post: bjorn.kristoffer.bore@vl.no


Sentralbord

Usikker på hvem du skal ha tak i? Telefon 22 31 03 10. Åpningstider man-fre 07-17 (juli 08-16).