Kontakt redaksjonen

Har du respons på det redaksjonelle produktet, ber vi deg sende det skriftlig på e-post til den aktuelle fagredaktøren. Debattinnlegg og kronikker sendes til debatt@vl.no Har du spørsmål angående ditt abonnement på papir eller nett, så kontakt kundeservice her eller på telefon 22 310 350. Har du tips til redaksjonen, kontakt den reportasjelederen eller redaktøren som har ansvaret for det temaet du tipser om. Bruk helst e-post dersom det ikke haster veldig. Husk at ikke alle tips blir til en sak.

Bursdagshilsener, jubilantomtaler, meldinger om fødsler, forlovelser, ekteskapsinngåelser, minneord og lignende legges inn på her


Nyhet

Denne avdelingen har ansvar for Vårt Lands dekning av politikk, innenriks- og utenriksnyheter, samt publisering og visuell presentasjon/foto.


Veslemøy Østrem, nyhetsredaktør

E-post: veslemoy.ostrem@vl.no

Telefon: 971 03 587


Kjell Kvamme, reportasjeleder

Kan kontaktes dersom du har tips om saker om politikk, samfunnssaker og utenrikssaker. Han tar også imot henvendelser av praktisk art om dette feltet.

E-post: kjell.kvamme@vl.no

Telefon: 900 49 246Kommentar og debatt

Denne avdelingen har ansvar for Vårt Lands meningsstoff: Det gjelder Vårt lands egen meninger og kommentarer, men også debattinnlegg utenfra. Dersom du ønsker å skrive kronikker i Vårt Land, tar du kontakt med oss.


Berit Aalborg, politisk redaktør

E-post: berit.aalborg@vl.no

Telefon: 22 310 310 (Sentralbord)


Dana Wanounou, debattleder

E-post: dana.wanounou@vl.no

Telefon: 936 96 167Religion


Elise Kruse, religion- og featureredaktør

E-post: elise.kruse@vl.no

Telefon: 99448997


Morten Marius, reportasjeleder religion og debatt

Kan kontaktes dersom du har tips om saker som berører religion og livssyn. Han tar også imot henvendelser av praktisk art om vårt religions- og inspirasjonsstoff.

E-post: morten.marius.larsen@vl.no

Telefon: 957 58 283Kultur og ideer

Denne avdelingen har ansvar for Vårt Lands kulturdekning og anmeldelser samt Eksistens-stoffet.


Thomas Espevik, kulturredaktør

E-post: thomas.espevik@vl.no


Elias Bakken Johansen

Kan kontaktes dersom du har tips om saker på kulturfeltet.

E-post: elias.bakken.johansen@vl.no

Telefon: 405 56 761Ledelsen

Bjørn Kristoffer Bore, sjefredaktør og administrerende direktør

E-post: bjorn.kristoffer.bore@vl.no

Annonse
Annonse