Denne tradisjonen følger Ulfsby opp når teatret nå satser på en egen utdannelse for skuespillertalenter med ikke-norsk etnisk bakgrunn.