– Litteratur som på digitale plattformer forteller historier eller utvikler poetiske sjangrer på nye måter, må likestilles med historier fortalt på sider av papir, mener Digitutvalget, som også utfordrer regjeringen til å vurdere å endre støtteordningene.