Vårt Lands skribent Ronnie M.A.G. Larsen og forfatter Eivind Eidslott har begge et barn med Downs syndrom. De møttes for å dele erfaringer.