Omdømmeekspert Magne Martin Haug ved Handelshøyskolen BI tror ikke Aschehougs omdømme er svekket som følge av underslagskandalen som ble kjent i forrige uke.