Både av plateomtalen og tidvis også av musikken kan en ledes til å tro at Kristin Skaares tredje soloplate er laget for å gi lytteren ro. Ja, i lange partier er musikken rolig, mot det meditative og tangerer ambient-sjangeren. Ambient er musikk som tidvis kan oppfattes som bakgrunnsmusikk, men som nettopp ikke er likegyldig og heller ikke er uten mothaker eller usikkerhet.