Han kalte seg kristen og klovn. Francis Poulencs (1899 – 1963) var stort sett motstand, i hvert fall motsetninger. Han levde livet – og var dypest sett en from munk. Han er kalt vår tids lekende Mozart, men vi lytter overfladisk om vi ikke finner avgrunnene (som hos Mozart). Han tok gjerne en sving innom den rene kitsch, før de var på plass i en skjønnhet hinsides alt. Når den navngjetne dirigenten for svenske Radiokören, Peter Dijkstra sier at han vet ikke om noe a capella korverk så vakkert som Poulencs Figure humaine, er det til å begripe – selv om ordene er svære og sammenligningsgrunnlaget enda større. Ikke minst slik det gjøres her – av Dijkstra og, ja, nettopp, Radiokören.