For fire år sidan kom Espen Stueland med Gjennom kjøttet. Disseksjonen og kroppens kulturhistorie, ei bok han vart oppfordra til å disputere på. Dei seinaste åra har gått med til å revidere og nyskrive gamle essay som no ligg føre i bokform – Falsk tilståelse og andre essays, 700 tettskrivne sider.