Kultur

«Tør du synge den sangen fortsatt?» er tittelen på den rapporten om sang i KRL-undervisningen som Hege Bjørnestøl Beckmann og Ingunn Breistein har laget. De har intervjuet rektorer og KRL-lærere på seks grunnskoler i Vest-Agder om bruk av sang i skolen etter innføringen.

– Et gjennomgående funn er at bruken av sang og musikk i KRL minker, og at lærerne er påpasselige med at sangen som brukes ikke har forkynnende tekst, sier Ingunn Breistein, førsteamanuensis ved Ansgar Teologiske Høgskole.

«Kultursalmer»

Selv om læreplanen nevner sang som en arbeidsmetode i KRL-faget, også i forhold til de ulike religionene som behandles i undervisningen, sier Ingunn Breistein at de sangene som ennå synges, kommer fra den kristne tradisjonen.