Kultur

«Ja takk begge deler» er navnet på en utstilling om minoriteter og musikk ved Tromsø Museum. Nord-Hålogalands nye kirkelige kulturrådgiver er selv en del av utstillingen. Derfor har vi avtalt å møte henne her dagen før åpningen.

Utfordring. Her kan du få innblikk i musikken til fem norske minoriteter: Jøder, romfolket, romafolket, skogfinner og kvener. Fra en TV-skjerm i den kvenske delen av utstillingen spiller og forteller hun om sitt opphav og sin livsoppgave.

– Jeg har vokst opp i en sterk, læstadiansk sangtradisjon, en særegen, langsom syngemåte som har elementer som kan minne om joik eller kveding. Dette er min viktigste kilde som musiker. Men på grunn av fornorskning og pietisme har vi mistet store deler av vår musikalske arv.

Kristin Mellem (45) får knapt hengt av seg kåpe og fiolin, før alvorspraten om hennes nye jobb i kirken er i gang.