Når Jon Fosses roman fra 2001 nå er hentet inn på teaterscenen, er det med stor kjærlighet og like stor lojalitet overfor teksten. Her er intet lagt til selv om noe er tatt fra, og Anne Marit Jacobsen fyller scenen med autoritet og ro fra begynnelse til slutt.