– Jeg har vegret meg veldig for å skrive en bok om kjærlighet. Kjærlighet er det temaet det finnes flest filmer, bøker, sanger og dikt om. Hvem er jeg til å skrive om det? sier Per Anders Nordengen.