Prisen for årets tidsskrift 2007 deles ut av Norsk Tidsskriftforening, og ble delt ut under Nordiske mediedager i Bergen onsdag. Kirke og Kultur fikk prisen for sin evne til å gjøre sitt eget felt relevant for lesere som ikke nødvendigvis bekjenner seg til de spørsmål tidsskriftet kretser om.