Bernt Torvild Oftestads avskjedsforelesning på MF ble behørig dekket av Vårt Land. Han har utvidet denne til å bli en liten bok. «Den nye norske Vi» er ifølge Oftestad, Arbeiderpartiet, AUF og «tilliggende herligheter på den politiske venstresiden». Han regner tydeligvis kronprinsen som tilhørende samme gruppe, og siterer Siv Jensen som etter terroren sa at «nå er vi alle AUF-ere». Dette «store Vi» har ifølge Oftestad et «Utøya-prosjektet» som angivelig går ut på å innføre multikulturalismen i Norge. Han definerer aldri innholdet i dette begrepet og har heller ingen seriøs gjengivelse av tenkningen til noen som angivelig skulle støtte et slikt prosjekt.