I ti år har de jobbet sammen. Når de har kommet på en idé, klarer ingen av dem med sikkerhet å påstå at «den var min». Men Erik Hillestad, som har bygd opp Kirkelig Kulturverksted (KKV), har hele tiden vært sjef og daglig leder. Ole Edvard Reitan har vært administrasjonssjef.