Musikk som brobygger er tema for den 15. Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival. 854 utøvere fra 18 land bidrar. Festivaldirektør Bente Johnsrud tror på musikkens forsonende kraft – og tanken om at musikk kan medvirke til å bryte religiøse og kulturelle barrierer.