Norsk kulturråd har fordelt 20 millioner kroner til 60 utviklingsprosjekt i arkiv og museum. Pengene skal gå til nyskapende formidlingsprosjekt og bedre sikring og forvaltning av samlingene.