Kultur

For ordens skyld: Kunstneren Morten Viskum skal ikke selv være oppå søylen som vil bli stående midt i en rundkjøring ved Sundmoen i Hokksund. En byste av ham i naturlig størrelse skal plasseres på toppen. Derfra skal «han» skue mot sandtaket til firmaet Loe Betongelementer som betaler for kunsten.