Det er tradisjon for å åpne Festspillene i Nord-Norge med gudstjeneste, og i år var den spesielt påkostet. Et nytt kirkemusikalsk verk er bestilt fra Henrik Ødegaards hånd.