Det er ikkje berre avisbransjen som slit med fallande opplag. Også vekeblada merkar nedgangstidene, særleg blad som har unge jenter i hovudmålgruppa. Jenter brukar stadig meir tid på bloggar og sosiale medier, og mindre tid på glansa papir. Likevel er det ein rik bladflora i Noreg, der magasina er viktige premissleverandørar for det som andre vil tenke på som ei suboffentlegheit. Mange avislesarar, særleg menn, er temmeleg uvitande om kva som står på trykk i KK, Det Nye, Tara og Henne. Det er difor lett å danne seg fordommar, som at desse blada berre skriv om slankekurar og bikinimote. Det gjer dei ikkje. Likevel har det skjedd ei endring dei siste ti åra som det er grunn til å vise merksemd. Dei glansa vekeblada er nemleg blitt endå meir opptatt av livsstil, mote og venleik.