I intervjuer har forfatteren fortalt at han har grunnet på denne boka i 40 år – like lenge som oldefaren Knut Hansen Nesje var slåttekar på Gjørvell-gården i Molde. Mens oldefaren gjennom årene ble en mester med ljåen, har Edvard Hoem finslipt sitt verktøy som forfatter, nå øser han av fortellertalent og oppsamlet erfaring i en roman som flyter lett og favner vidt. Men der oldefaren brøt nytt land, vandrer forfatteren i oppgåtte spor.