Etter litt betenkingstid kommer professoren på «Fagert er landet» også. Når Kongesangen, med sitt «Gud sign vår konge god», er en versjon av den engelske nasjonalsangen fra 1741, og «Ja, vi elsker», som er innom Gud i det sjuende verset, aldri er blitt vedtatt som nasjonalsang, virker uansett den sakrale og kirkelige innflytelsen i den musikalske nasjonsbyggingen etter 1814 syltynn.