Hvem er romfolket, og hvordan oppfatter de seg selv?