Den 14. mai er den hundre år sidan August Strindberg døydde – den svenske forfattaren som nyskapte både det svenske språket og det europeiske dramaet. Strindbergs liv var i seg sjølv eit dramastykke. Forfattaren av meisterverk som Ett drömspel og Till Damaskus I-III var på eit tidspunkt heilt uinteressert i å skrive litteratur. I staden ville han bli vitskapsmann. Og det var ein ting han ville mest av alt. Strindberg var besett av tanken på å lage gull.