Åmås sier til NTB at han finner kritikken som har vært reist mot Thorhild Widvey (H) for å være en faglig svak kulturminister «både urettferdig og ukorrekt». Han benekter dessuten at når han nå slutter etter bare måneder i departementet, så har det sammenheng med det kritikerne mener er liten faglig tyngde hos sjefen.