Verden

Rapport: Afrika rammes hardest av klimaendringene

KLIMAENDRINGER: Temperaturen stiger raskere i Afrika enn i resten av verden som følge av klimaendringer og naturkatastrofer, ifølge ny rapport.

Rapporten er utarbeidet av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) for FN og Den afrikanske union (AU) og advarer om økt fare for voldelige konflikter om knappe ressurser på det afrikanske kontinentet.

Afrika ble rammet av 80 ekstreme værhendelser i fjor, går det fram av rapporten, som legges fram i forbindelse med Afrikas første klimatoppmøte denne uka.

Brann og tørke

Blant eksemplene på slike ekstreme hendelser var tørken på Afrikas Horn, som var den verste på 40 år, og skogbrannene i Algerie som kostet 5000 menneskeliv og forårsaket skader for minst 90 milliarder kroner.

– Afrika står bak kun en brøkdel av utslippene av drivhusgasser i verden, men lider uforholdsmessig som følge av klimaendringene, konkluderer rapporten «State of the Climate in Africa 2022».

– Klimaendringer og stadig færre naturressurser kan føre til konflikter for land med knapp produksjon, lite vann og beitemarker. Volden mellom bønder og gjetere har økt de siste ti årene, konstateres det videre.

Lave utslipp

Hver afrikaner sto i 2021 i gjennomsnitt for 1,04 tonn CO2-utslipp til atmosfæren. Det var under en firedel av det globale gjennomsnittet.

Ifølge rapporten steg gjennomsnittstemperaturen i Afrika med 0,3 grader mellom 1991 og 2022, mens den på verdensbasis steg med 0,2 grader.

Mindre mat

Oppvarmingen skjer raskest i Nord-Afrika, der landene har opplevd flere hetebølger det siste året. Det har bidratt til å redusere kornproduksjonen med rundt 10 prosent, sammenlignet med gjennomsnittet de fem foregående årene.

I Vest-Afrika ble det derimot produsert mer korn i fjor enn gjennomsnittlig i de fem foregående årene.

Landbruksproduksjonen som helhet har ifølge rapporten falt med 34 prosent siden 1961 som følge av temperaturstigningen på det afrikanske kontinentet.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Verden