Verden

Befolkninga i Kina krympar for første gong på meir enn 60 år

KINA: Befolkninga i Kina minka i 2022 for første gong sidan 1961, ifølgje offisielle tal. Det er venta å bli starten på ein lang periode med befolkningsnedgang.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Landet hadde 1,41175 milliardar menneske ved utgangen av 2022, ned frå 1,41260 milliardar eit år i førevegen, ifølgje Kinas nasjonale statistikkbyrå. Differansen er altså på rundt 850.000 menneske.

Fødselsraten i 2022 var på 6,77 fødslar per 1.000 personar, ned frå 7,52 i 2021 og den lågaste som er registrert. Kina hadde samtidig den høgaste dødsraten i landet sidan 1974, 7,37 dødsfall per 1.000 innbyggjarar, opp frå 7,18 i 2021.

På lang sikt meiner FN-ekspertar at den kinesiske befolkninga vil krympe med 109 millionar innan 2050. Det er meir enn tre gonger så stor nedgang som dei såg for seg i 2019.

Utviklinga har fått kinesiske demografar til å klage over at Kina vil bli gammalt før det blir rikt.

Bekymringa er at befolkningsutviklinga vil føre til søkkande inntekter i statskassa og auka utgifter til pleie for den raskt aldrande befolkninga i landet.

Fleire årsaker

Mykje av befolkningsnedgangen kjem av eittbarnspolitikken som vart ført i landet mellom 1985 og 2015, men også skyhøge utdanningskostnader som har gjort at mange i landet vel å berre få eitt eller ingen barn, bidreg til han.

Det er sidan 2021 rulla ut tiltak for å oppmode folk til å få fleire barn, blant dei skattetrekk, utvida foreldrepermisjon og bustadsubsidiar, men det er ikkje venta at desse vil stanse utviklinga på lang sikt.

Overbelastninga av helsevesenet etter at svært strenge koronarestriksjonar som hadde vore gjeldande i tre år, brått vart oppheva, har truleg ført til ei ytterlegare forverring av den demografiske trenden i landet, ifølgje ekspertar på feltet.

Motsett utvikling i India

I 2023 er det venta at India overtek posisjonen som dei mest folkerike landa i verda, skriv Reuters.

Talet på søk på den kinesiske søkjemotoren Baidu etter barnevogner minka med 17 prosent i 2022, og er ned heile 41 prosent sidan 2018. Talet på søk etter tåteflasker har sokke med ein tredel sidan 2018, medan søka på eldreheim åttedobla seg i fjor.

I India skjer det stikk motsette. Google Trendar viser ein auke på 15 prosent i søket på tåteflasker, medan talet på søk på barnesenger nesten femdobla seg.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verden