Utenriks

Spesialrapportør advarer mot stigmatisering av muslimer

Islamofobien har nådd episke proporsjoner verden over, og myndigheters kamp mot terrorisme har bidratt til dette, sier FNs spesialrapportør Ahmed Shaheed.

Shaheed, som er spesialrapportør for religions- og trosfrihet, orienterte fredag FNs menneskerettsråd og slo fast at det må gjøres mer for å motvirke islamofobiske holdninger og handlinger.

– Islamofobi bygger opp under forestillinger om muslimer som brukes for å rettferdiggjøre diskriminering, fiendskap og voldsbruk fra myndigheters side, sa Shaheed ifølge Middle East Eye.

Dette får alvorlige konsekvenser for muslimers menneskerettigheter, inkludert tros- og religionsfrihet, la han til.

Frykt og mistillit

– I et slikt klima av utestengelse, frykt og mistillit, forteller muslimer at de ofte føler seg stigmatisert og at de kjenner på skam i den forstand at de opplever at de mistenkes og tvinges til å bære et kollektivt ansvar for en liten minoritets handlinger, sa Shaheed.

Spesialrapportøren viser i sin siste rapport til FNs menneskerettsråd til hvordan muslimske minoriteter ofte blir gjort til mål for myndigheters aksjoner, basert på synlige karakteristikker som navn, hudfarge og klær, ikke minst hodeplagg.

Muslimske kvinner opplever ifølge Shaheed tre ganger så mye diskriminering som menn, basert på kjønn, religion og etnisitet.

Må bekjempes

Rapporten understreker at legitim islamkritikk ikke er det samme som islamofobi og at menneskerettighetene er til for å beskytte personer, ikke religioner.

– Jeg oppfordrer på det sterkeste land til å gjøre alt for å bekjempe alle direkte og indirekte former for diskriminering av muslimer og til å forby all fremming av religiøst hat som kan oppfattes som oppfordring til voldsbruk, sa Shaheed.

Mistenkeliggjøres

FNs spesialrapportør for fremming og beskyttelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter under bekjempelse av terror, Fionnuala Ni Aolain, la i forrige måned fram en rapport som påpekte hvordan muslimske minoriteter mistenkeliggjøres og blir gjenstand for særbehandling fra myndighetene i mange land.

Rapporten uttrykte bekymring over at det å være muslim i seg selv ofte blir sett på som en risikofaktor.

Til tross for at «gode mødre» i mange muslimske husholdninger samarbeider godt med myndighetene og bidrar til å hindre og bekjempe ekstremisme, så utsettes de selv for stigmatisering og marginalisering av de samme myndigheter, påpekte spesialrapportøren.

NTB Nyheter

NTB nyheter

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Utenriks