Samlivspanelet

Hva gjør man når partneren blir psykisk syk?

Kjære Samlivspanelet,

Jeg er heldig og lever et trygt og godt liv, sammen med mannen min, gjennom 45 år.

Vi lurer på hva det er som gjør at noen får psykiske problemer, mens andre virker som om de tåler alt mulig.

Vi har vennepar der flere sliter på ulike måter. Noen har fått psykiske problemer, uten at vi skjønner at det er grunn til det. De har jo alt på stell. Men vi har lagt merke til at noen har en lite vennlig tone overfor hverandre. Og vi har lurt på om det virkelig kan være slik at man kan bli psykisk syk hvis ikke ekteskapet går på skinner?

Hilsen J og G, som har det helt greit.

Hei J og G

Det er fint å høre at dere har et langt og godt liv sammen. Og at dere også er opptatt av deres venner som sliter på ulike måter.

Dere lurer på om hvorfor noen blir psykisk syke og andre ikke. Og om det virkelig kan være slik at man faktisk kan bli psykisk syk hvis ikke ekteskapet går bra. Til det siste vil jeg si at samliv over tid sjelden går på skinner. Det går i perioder opp og ned, og i andre perioder går det lett. Slik kanskje dere også har erfart.

Sårbarhet og beskyttelse

Det er ikke en forklaring på hvorfor noen får psykiske problemer, og andre ikke. Det kan være ulike svar for hver enkel person. Og mange som utvikler en psykisk lidelse kan selv streve med å forstå hvorfor de for eksempel ble deprimerte, eller fikk angst. Noen finner svar som gir mening for dem, mens andre ikke forstår hvorfor.

Selv om man lever i et parforhold, og har tilhørighet og tilknytning der, er det selvsagt ikke ensbetydende med at man ikke kan bli psykisk syk

—  Bente Barstad

En vanlig måte å tenke om dette på er at det handler om både arv og miljø. Det betyr at noen kan ha arveanlegg som gjør at de har større risiko for å utvikle psykiske lidelser. De har derfor økt sårbarhet hvis de opplever alvorlige belastninger i livet. Samtidig har miljøfaktorer betydning. Som eksempel kan en trygg og god oppvekst virke inn som en beskyttende faktorer for å ikke utvikle psykiske lidelser, selv om vi kan være arvelig disponert for det.

Tilhørighet

Psykiske lidelser blir regnet som en av de store globale helseutfordringene i vår tid. Og det kan utløses av forskjellige ting og ulike vanskelige livsforhold. Blant annet blir både ensomhet og manglende tilhørighet vektlagt som viktige forhold knyttet til økt sykelighet. Det å ikke ha en annen person man kan en form for fortrolighet med, og føle seg trygg på, er særlig belastende.

Vi mennesker er i utgangspunktet helt avhengige av andre for å vokse opp og overleve, både fysisk og psykisk. Behovet for tilknytning og tilhørighet bærer vi med oss gjennom livet. Men selv om man lever i et parforhold, og har tilhørighet og tilknytning der, er det selvsagt ikke ensbetydende med at man ikke kan bli psykisk syk.

Vi virker på hverandre

Relasjoner kan være gode og oppbyggende, men kan også være nedbrytende, og noen ganger direkte helsefarlige. Vi virker på dem vi er i relasjoner til, og de virker på oss.

Ut ifra forskning vet vi at kvaliteten på våre nære relasjoner har stor betydning for psykisk helse. Det gjelder særlig at vanskelige parforhold, eller lav tilfredshet i parforholdet, er en stor risikofaktor for utvikling av depresjon og angst. Personer som har et godt parforhold, er bedre rustet enn personer i et dårlig parforhold, til å håndtere belastninger uten å bli deprimerte eller utvikle angst. Det betyr at et godt parforhold også er viktig beskyttende faktor mot å utvikle psykiske lidelser.

Det å etablere og styrke helsefremmende relasjoner kan derfor bidra forebyggende når det gjelder å utvikle psykiske lidelser.

Kjærlighet er naturens psykoterapi

—  Eric Berne, amerikansk psykolog

Til slutt vil jeg oppmuntre dere til å være gode støttespillere for vennen deres som sliter. Alle gode relasjoner har betydning når man har det tungt. Lykke til.

Vennlig hilsen

Bente Barstad

Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Samlivspanelet