Samlivspanelet

Om å velge «den rette»

VALGETS KVALER: Vi drømmer alle om å møte den ene rette. Men hvordan vet man at samlivet vil fungere?

Hei Samlivspanelet!

Vi er fem studenter i midten av tyveårene som alle er single, men på utkikk etter kjæreste. Og mulighetene burde være gode i vårt store studentmiljø. Vi drømmer jo alle om å møte den ene rette.

Men vi ser så mange eksempler på at parforhold ikke fungerer, og noen av oss er skilsmissebarn. Samliv og ekteskap er et så viktig område i livet, men det innebærer en stor risiko for brudd hvis man velger feil partner. Vi vil gjerne flytte sammen med kjæreste og etablere oss. Samtidig føler vi oss veldig redde for å ikke velge riktig partner.

Er det virkelig slik at vi må finne ut av det gjennom «prøving-og-feiling»?

Hilsen fem studenter.

Hei dere

Den ene rette

Noen finner en partner der det er såpass mye som klaffer at de holder sammen resten av livet. Det betyr ikke at parforholdet er uten utfordringer eller konflikter, men at det i det store bildet er mer positivt enn negativt. I tillegg håndteres og løses problemer på noenlunde konstruktive måter.

Det er sentralt at begge har en sterk forpliktelse til hverandre og samlivet, til tross for at følelsene kan endre seg. Andre derimot, kan oppleve gjentatte kjæresteforhold som går i vasken i jakten på den ene rette.

Ingen fasit

Prøving og feiling brukes i mange ulike sammenhenger for å lære, og for å løse problemer. Da prøver man ut mulige løsninger inntil man har funnet en løsning som er god nok. Det kan bety at mange forslag eller utprøvninger har blitt forkastet underveis, fordi de ble opplevd som feil. Også når det gjelder kjæresteforhold er prøving og feiling en vanlig tilnærming. Det er ingen fasit når det gjelder forelskelse og kjærlighet.

Følelser og fornuft

For mange starter et forhold med tiltrekning og forelskelse der det er sterke følelser i sving. Forelskelse gjør blind er et utsagn som har en viss sannhet i seg. Forelskelsen knytter paret sammen, men vanligvis avtar den intense forelskelsen etter hvert. Fra å sveve på skyer lander man med beina på jorden, og ser kjæresten på mer nyanserte eller realistiske måter.

Ulikheter og uenigheter kan komme frem, og et mer kritisk blikk på hvem og hvordan partner er, kan ta plass i stedet for det idealbildet man hadde av partner i forelskelsens rus. Da kan det oppstå konflikter og vonde krangler.

Slik sett kan det å selv «være den rette», være like viktig som å lure på om han eller hun er den rette

—  Bente Barstad

Det er vanlig at par har konflikter og det trenger ikke være ensbetydende med at det ikke er riktig partner. Men måten par håndterer konflikter på er avgjørende for parforholdet. For hver gang man kommer seg videre på konstruktive måter, styrkes båndene og forholdet kan bli mer trygt og stabilt.

Hvis vi bygger et forhold bare på at det skal være forelskelse, blir det sårbart og lite slitesterkt. Det er samtidig viktig å understreke at ikke alle forhold starter med stormende følelser. De kan også være mer fornuftsbasert. Følelser og bånd kan vokse frem etter hvert som man blir bedre kjent.

Hva er viktig for deg?

Utifra forskning om dette med partnervalg er det mye som tyder på at «like barn leker best», selv om ulikheter tiltrekker hverandre.

I et langtidsperspektiv er det å være like på avgjørende livsområder ofte det som fungerer best. Gjentatte mislykkede forsøk på å finne den rette, kan føre til at man blir desillusjonert, mister troen på seg selv, eller blir så desperat at man mister dømmekraften og gjør dårlige valg.

I livets store spørsmål er det derfor alltid klokt å virkelig tenke igjennom hva som er viktig for en selv, og stille spørsmål som: Hva er mine verdier? Hvilke verdier og holdninger er det avgjørende for meg at min fremtidige partner har? Hvilke felles interesser er viktig? Hvordan ser jeg for meg et liv sammen med denne personen? Har vi felles verdier og syn på foreldrerollen hvis barn kommer til?

Alle type spørsmål knyttet til hva slags partner jeg trenger og ønsker i mitt liv er nyttig. Og like viktig er spørsmål om hva slags partner jeg selv ønsker å være. Slik sett kan det å selv «være den rette», være like viktig som å lure på om han eller hun er den rette. Men er det for mye vedvarende tvil, eller ønsker om å endre den andre, så kan det være viktig signal på at her er det noen viktige brikker som mangler.

Vi kan ikkje eige kvarandre

tusen dikt har fortalt oss

at vi ikkje kan eige kvarandre

men vi kan låne kvarandre

og gløyme levere tilbake

—  Arne Ruset

Aktivt valg

Følelser kan være skiftende, og vi kan ikke styre dem, mens det å være i og holde fast på et forhold, er et aktivt valg.

Partnervalg og kjærlighet handler kanskje ikke om å være hundre prosent sikker. Vi kan lære fra det vi vet fra forskning om hva som kjennetegner parforhold som fungerer godt, eller hva som får parforhold til å fungere. Og ikke minst hva som er ødeleggende, og som man bør styre unna.

Hvis begge i forholdet satser hundre prosent, og har søkelys på eget bidrag for å styrke og bevare det gode, er det stor sjanser for et livslangt godt samliv med den man velger å gjøre til den rette.

Lykke til alle fem.

Beste hilsen

Bente Barstad

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Samlivspanelet