Samlivspanelet

En splitta feiring

HØYTIDSKONFLIKT: Fjorårets jul ble en gedigen skuffelse. Passer vi egentlig sammen?

Denne saken ble først publisert i januar i år, men er hentet fram igjen i desember.

Vi er et ungt par som har vært gift i tre år og har ett barn sammen. Jeg hadde sett fram til en koselig familiejul, denne gang hos hans familie, men det ble utrivelig. Mannen min og jeg hadde tydeligvis vidt forskjellige ønsker og behov til hvordan jula skulle feires. Hans utstrakte bruk av alkohol ble også en kilde til konflikt. Selv om vi er en familie som fungerer greit ellers i året, har alle våre felles julefeiringer vært en kilde til frustrasjon for meg. Jeg har nå tatt en beslutning om at jeg ikke orker en slik jul til, men jeg vet ikke hvordan vi skal få til en endring. Er dette starten på slutten for vårt forhold?

Hilsen frustrert kvinne.

Kjære frustrert kvinne.

Om det kan være til trøst, vet vi at det er mange i samme situasjon som deg. Det som skulle vært en høytid preget av glede og festlig samvær, ble i stedet fylt av uenighet, krangling, skuffelser og frustrasjon. Og det er da forståelig at noen dermed evaluerer selve forholdet til partneren.

Forventningsfellen

Det kan være lurt å evaluere julefeiringen nå når den er relativt ferskt i minnet. Spesielt gjelder dette ønsker, behov og forventninger. Julen er sannsynligvis den høytiden vi har mest forventninger til. Da dere ble sammen, brakte dere med dere juleminner og -tradisjoner fra egne familier inn i parforholdet. Ett spørsmål blir i hvor stor grad deres forventninger passer sammen. Et annet er i hvor stor grad dere blir preget av juleforventninger skapt av media og butikker. Det er noe som lett bidrar til økt stress og slitenhet.

I kontrast til disse forventningene strever mange med et lavt energinivå og tungsinn nå i mørketida. Noen har også vonde og vanskelige minner og erfaringer med familiejul. Hvis man da ikke føler seg «glad hver julekveld», blir spriket mellom egne følelser og forventninger en tilleggsbelastning.

Så når alt er klart for fest og hygge sammen, er kanskje ens behov helst å koble av og få sove. Alkohol blir da for noen en måte å håndtere stresset på, selv om dette kan bli lite hensiktsmessig hvis alkoholen forsterker eksisterende tilstand og følelser, og ved at andre opplever endring i oppførselen som ubehagelig. Å gå inn i julen med høye og uavklarte forventninger er derfor en risikosport siden fallhøyden med skuffelser blir tilsvarende stor.

Lag deres egen jul!

Du skriver at dere denne gangen feiret jul hos hans familie. Jeg tolker det slik at dere har etablert en tradisjon med å feire annenhver jul hos foreldre og svigerforeldre. Er dette hva dere egentlig ønsker? Selv om det er lettvint å være gjest, innebærer det å innordne seg, og man er ikke fri å skape sin egen juletradisjon.

Frustrasjonen som du nå kjenner er derfor en god motivasjon for å invitere til en samtale med din partner om hvilke tradisjoner og standarder fra barndomsfamiliene dere ønsker å ta med videre i egen familie — alternativt å gjøre noe annet som passer dere best.

Uten en diskusjon og en avklaring av behovene deres, risikerer dere å fortsette på «autopilot» der tradisjoner og forventninger blir styrende, med konsekvensen at julen fortsetter å være en kilde til konflikt og frustrasjon.

Hvis man da ikke føler seg «glad hver julekveld», blir spriket mellom egne følelser og forventninger en tilleggsbelastning

—  Terje Tilden

Og da melder spørsmålet seg gjerne på ny hvorvidt selve parforholdet er liv laga. Å skulle bryte slike tradisjonstunge forventninger innebærer en risiko for å skuffe noen. Gevinsten er at dere sammen gir form og innhold til den type julefeiring som passer dere slik at høytiden blir assosiert med glede.

Passer dere sammen?

Hvorvidt erfaringene fra jula skal være et bevis for om dere passer sammen som par, eller ikke, avhenger av hvorvidt dette føyer seg inn i et mønster som blir forsterket i forbindelse med jula (se alkoholbruken). Dersom dette er et isolert fenomen knyttet til denne høytiden, virker det å være relatert til de nevnte forventningene. Dette kan avklares med å ta den nødvendige samtalen for å bli enige om hvordan julen deres skal være.

Dersom julens frustrasjoner er et forstørrelsesglass på noe som gjør seg gjeldende også ellers i året, er det grunn til å utforske dette nærmere. Din klarhet overfor mannen din på at du ikke orker enda en slik jul, vil være en nødvendig «vekker» for ham til å skjønne alvoret.

The Joy of brightening other lives, bearing each others’ burdens, easing each other’s loads and supplanting empty hearts and lives with generous gifts becomes for us the magic of the holidays

—  W. C. Jones

Det vil være viktig at dere begge er tydelige på hvilke behov, ønsker og forventninger dere har til hvordan jula skal feires. Herunder bør dere bli enige om standarder og kjøreregler av, for eksempel, bruk av alkohol. Dere bør lage en prioritert liste over behov og ønsker, slik at det kommer fram hvilke av disse dere trenger å bli respektert på, og hvilke som kan forhandles om.

Dersom dere ikke får til en god samtale om slik sortering og avklaring, er det fullt mulig å søke hjelp ved et familievernkontor.

Lykke til!

Vennlig hilsen

Terje Tilden

Annonse
Annonse

Mer fra: Samlivspanelet