Samlivspanelet

Jeg har tatt vaksinen. Mannen min vet ikke om det

SAMLIVSPANELET: Det som uroer meg, er at vi har to barn. Hva skal jeg gjøre når de blir gamle nok til å ta vaksinen?

vaksine

Kjære Samlivspanelet.

Jeg er gift med en mann som ikke vil at noen i nær familie skal ta koronavaksinen. Hans grunner til det baserer seg på en overbevisning om at vi ikke vet nok om skadepotensialet av den på sikt. Dette har ført til noen diskusjoner både oss imellom og med andre familiemedlemmer. Jeg har nå tatt den første dosen uten at han vet det. Det som uroer meg, er at vi har to barn. Jeg er usikker på hvordan jeg skal forholde meg til hans vaksinemotstand den dagen de enten blir gamle nok, eller det vedtas at yngre også skal kunne motta vaksinen.

Hilsen,

V.M

Kjære V.M,

Vaksinemotstand er noe som i Norge tidligere var et mer ytterliggående fenomen, men som i takt med pandemien er blitt mer utbredt. Jeg tror de fleste i dag har en bekjent som ikke har tenkt å ta vaksinen. Årsaken til dette kan jo være så mangt. Noen har legitime helsegrunner for hvorfor de velger bort vaksinen, men det gjelder ikke alle.

Å forstå det uforståelige

Dyptgående uenigheter innad i en familie, slik du beskriver det, er vanskelige å forholde seg til. Ofte blir de til temaer man ikke lenger snakker om. I ytterste konsekvens kan det føre til at familier splittes. Når uenigheter gjelder hva som er best for barn, kan vi derimot ikke bare la det ligge. Vi må forsøke å forstå hverandre. For å forstå budskapet til den andre, må vi lytte. Og det å lytte når vi allerede har gjort oss opp en mening, er sannelig ikke lett.

Om vi ser på de store linjene av vår arts utvikling, har nettopp frykten for det ukjente tjent oss godt.

—  Kristoffer Whittaker

Frykten for det ukjente

Psykologien har langt ifra svaret på alt, men kan hjelpe oss å forstå de emosjonene som motiverer oss. For eksempel vil frykt være en underliggende følelse for mange av dem som er redd for negative langtidseffekter av vaksinen. De fleste av oss velger derimot å ha tiltro til våre styresmakter og forskningsmiljøene. Vi har tillit til dem og lar oss overbevise av deres argumenterer for at eventuelle bivirkninger veies opp av vaksinens helsegevinster.

Våre antakelser om verden

Om vi ser på de store linjene av vår arts utvikling, har nettopp frykten for det ukjente tjent oss godt. Det å være på den sikre siden har ført til at vi ikke automatisk spiser nye plantevekster uten å ha fått avkreftet at de er giftige. Vi vandrer heller ikke alle ut i nattemørket av ren nysgjerrighet. De fleste av oss vil først være forsikret om at ville dyr ikke venter på oss. Noen av oss har alltid vært mer varsomme enn andre. Det har kommet vår art til gode. På samme måte har vår evne til å ha tillit til våre medmennesker også tjent oss godt. Noen av oss har likevel en større tendens til å være drevet av engstelse, mens andre opplever verden som mer trygg.

Å gjøre et ekteskap lykkelig, er omtrent som å drive et gårdsbruk. Du må begynne på ny frisk hver eneste dag.

Medbestemmelsesrett

Din ektefelle må akseptere dine valg. Han trenger ikke like dem, men han må respektere dem. Et samliv uten aksept for hverandres forskjeller, er sjeldent et godt sted å være. På samme måte kan hverken du eller han alene bestemme hva som er best for deres barn. I tillegg til å lytte til hverandre, må dere også lytte til dem. Når tiden nærmer seg for at de skal tre frem i vaksinekøen, kan dere også inkludere dem i samtalen. Hva mener de selv om å ta vaksinen? Barn hører, ser og forstår mer enn vi voksne ofte tror. Vi trenger å lytte til dem, samt hjelpe dem til å ta gode valg. Barna deres har medbestemmelsesrett, noe som øker i takt med alder og modning. Barn har derfor rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, noe som selvfølgelig innebærer om de vil ta en vaksine eller la være.

Ønsker dere alle lykke til!

Mvh,

Kristoffer

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Samlivspanelet